You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Полезно

Уважаеми земеделски производители,

Индустрията за растителна защита разработва, произвежда и предлага продукти за растителна защита, които защитават реколтата на селскостопанските призводители от множество опасни вредители в растениевъдството, горското стопанство и градинарството. Подпомагайки защитата на земеделската реколта, ние позволяваме на селскостопанските производители да развиват интензивно земеделие и чрез него да оптимизират добивите от съществуващите обработваеми площи, както и да увеличат качеството на земеделската продукция. Чрез поддържане на печелившо растениевъдство,  допринасяме  за конкурентноспособността на Българското земеделие. 

Основен приоритет за нас, фирма Агро-Био Трейдинг ООД е да подпомагаме приложението на възможно най-високите стандарти при употребата на продукти за растителна защита и торове  и по този начин да допринасяме за увеличаване на добивите и качеството на земеделската продукция, едновременно с опазване на общественото здраве и околната среда.

Полезно

Статии