You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Зърнено-житните култури се характеризират със специфични морфологични, биологични и екологични особености, което е довело до формирането на сравнително обособен комплекс от болести, които нападат почти всички видове от тази група. Независимо от казаното под влияние на видовите и сортовите особености, на технологията на отглеждане и метеорологичните условия, отделните болести по житните култури могат да имат различно разпространение, както по години, така и по райони, в резултат на което стопанската им вредоносност може да се колебае в твърде широки граници. Сред най-често срещаните болести по житните култури в България се отнася брашнестата мана, която в по-малка, или в по-голяма степен почти ежегодно може да бъде наблюдавана в житните посеви и налага необходимостта от провеждане на химични третирания през вегетационния сезон в много райони на страната.

Причинява се от Erysiphe graminis. Заразява над 50 вида житни растения, има много специализирани форми (f. tritici, f. secalis, f. hordei и др.) Напада листата, листните влагалища, стъблата и класовете. По надземните органи се образува бял прашест налеп, който по-късно се уплътнява и придобива жълтеникаво-сив цвят, като обхваща изцяло нападнатите растителни части. Листата прегарят. Зърното остава недоразвито. Изисква t около и над 12оС и влажност на въздуха от 60 до 100%.

Борбата срещу брашнестата мана по пшеницата се провежда на два етапа. Основното пръскане е по време на изкласяване за предпазване на флаговия лист и профилактично по време на братене.

Сподели