You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фузариума по житните култури може да има много голямо стопанско значение за зърнените житни култури при по-хладни и влажни метеорологични условия. Вредоносността на болестта се засилва и от интензивния синтез на токсини, които правят нападнатото зърно негодно за консумация, както от хора, така и от животни.


Болестта се проявява под три основни форми — загниване на кълновете, на базалната част на растенията и повреди по класовете. Първоначалните симптоми се наблюдават през есента във вид на кафяво напетняване по кълновете, последвано от ранно загиване. Базалното гниене на растенията се развива най-често в периода на братене, първоначално като некротично напетняване по корените, възела на братене и първото листно влагалище. Тези повреди се характеризирет с така неречената снежна плесен причинена предимно от Fusarium nivale, която се развива рано на пролет в следствие на изтощаване на растенията под формата на хармани от повредени растения със сиво жълт цвят, понякога покрити с рехава, силно развита белезникаво розова плесен.


Повредите по класа се предизвикват основно от Fusarium graminearum, характеризират се с избледняване на отделни класчета или по-големи участъци от класа, при влажно време върху нападнатите участъци се появява белезникав плесенов налеп. Зърното в класа е маново, спаружено и недохранено. За избягване появата на изброените форми на болестта е необходимо спазване на 3-4 годишно сеитбообръщение с включване на култури с изразени фитосанитарни качества - рапица, сорго и др. Препоръчва се използването на фунгициди за обеззаразяване и листно приложение.

Сподели