You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Примерна технологияза опазване на сливови насаждения от болести и неприятели, и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори

agrobio-trading-main-img
       
Фенофаза на  Болести и неприятели Продукти за растителна защита Органичен или органо минерален
развитие на културата срещу, които се третира Разрешени за утпотреба. Дози тор - Биостимулатор.
    Карантинен срок Доза
1 2 3 4
Зимен покой-късно зимно Зимуващи форми/яйца, ларви, Акарзин 3% /300мл/10л вода/;  
пръскане-края на февруари- нимфи, какавиди, възрастни/ Овитекс 2% /200мл/10вода/; -
началото на март/след резит- щитоносни въшки, листни въшки, Лайнкойл 1.5 %/150 мл/10л вода/;  
ба, насаждения над 4год листогризещи, акари и др. Овипрон Топ ЕК 2.5-5% /250-300мл/10л вода/  
t 3-4oС, без вятър Мъхове и лишеи; /един от посочените ПРЗ/  
Дърветата да се облеят мно- За борба срещу сливовия семеяд    
го добре  с работен разтвор /разпространението на този нов    
  неприятел за сливите, все повече    
  се разширява/-прекопаване на     
  почвата на дълбочина 7-8 см,     
  диаметър 3-4м около ствола. Да    
  се внимава да не се наранят    
  корените.    
       
Набъбване на пъпките Ранно кафяво гниене; ФунгуранОН 50ВП - 0.150-0.200 % /20г/10л вода/к.с14д  
  Кривули; Съчмянка   -
  Листогризещи гъсеници; Циклон 10ЕК -0.030%/3мл/10л вода/ к.с. 14д.  
  Листозавивачки;    
  Щитоносни въшки; Листни въшки    
       
Начало на цъфтеж- Ранно кафяво гниене; Шампион 50ВП -0.300% /30г/10л вода/к.с. 14 д Алга Бор Про 40мл/дка
Бял бутон Сливова плодова оса; Метеор 0.090% /10мл/10л вода/к.с. 3 дни /5мл/10л вода/ За повече
    Моспилан 20СГ-0.025%/3г/10л вода/к.с. 14д. здрави цветове и по-добро
  Многоядни неприятели Карате зеон 5КС-0.020%/2мл/10л вода/к.с.10д. опрашване/
       
Край на цъфтежа Кафяво гниене; Хорус 50 ВГ-0,050% /5г/10л вода/ к.с. 7 дни Алга 900 
2/3 паднали венчелистчета Червени петна; Тепеки- 0,014%/1,5г/10л вода/к.с. 14 дни или 50г/дка
  Сливова плодова оса; Сумицидин 5ЕК-0,02%/2мл/10л вода/,к.с. 14дни /5 г/10л вода/
  Листни въшки; Суми Алфа 5 ЕК - 0,02%/2мл/10л вода/,к.с. 14дни За по добро раелизиране на 
  Листогризещи гъсеници Проксимо 0.050%/5мл/10л вода/к.с. 7 дни генетичния потенциал на 
  /срещу червените листни петна    културата
  се пръска при чуствителните     
  сортове. Най-вече при Кюстен-    
  дилската синя слива/    
       
12-14 дни по късно-  Сливов семеяд/нов неприятел/; Циклон 5ЕК -0,030% /3мл/10л вода/к.с. 14 дни Грийн Гард
формиране на плодове Малка и голяма сливова листна Фунгуран ОН50ВП -0,200-/20мл/10л вода/,к.с.14 дни 150-200 мл/дка
  въшка; /падналите повредени плодчета се събират и уни- /20мл/10л вода/
  Щитоносни въшки;  щожават/ За повишаване имунитета 
  Сливова плодова оса и др.   на растенията
       
Началото на май за Южна  Първо поколение на сливовия Кораген 20 СК -0,016-0,030% /3мл-10л вода/  
България и третата десетднев. плодо червей к.с. 14 дни  
ка за Сев. България- плодове- Листни въшки;    
те с големина на лешник Късно кафяво гниене Шампион 30 ВГ-0,300 /30/10л вода/, к.с. 14 дни  
/Сливовият плодов червей се      
появява със 7-10 дни по-рано      
от ябълковия плодов червей/      
       
След 10-14 дни в зависимост от Второ пръскане срещу първото  Пръскането се извършва с фунгицид и инсектицид, Амика 120-200мл/дка
агрометеорологическите усл. поколение на сливовия плодов които не са ползвани при предишното третиране /20мл/10л вода/
to, валежи - третирането се червей Десижън  -0.040%/4мл/10 вода/к.с. 7-10дни  
повтаря Късно кафяво гниене Децис 100 ЕК 0,012%/1,3мл/10л вода/к.с. 7 дни  
    Хорус 50ВГ -0,045%/5гр/10л вода/к.с. 28 дни или  
       
През месец юли /началото  Първо пръскане срещу второто  Фунгуран ОН50ВП -0,150-/15мл/10л вода/,к.с.14 дни Нутрифид/Нутриалгафид/
или средата/ в зависимост от  поколение на сливовия плодов  Хорус 50ВГ -0,045%/5гр/10л вода/к.с. 28 дни  70/100мл/дка
условията червей. При влажни условия се    10мл/10л вода
  води борба и срещо късното  Циклон 5ЕК -0,030% /3мл/10л вода/к.с. 14 дни За залагане на плодни пъпки, 
  кафяво гниене   за следващата реколта
       
След 10-14 дни третирането се Второ пръскане срещу второто  Кораген 20 СК -0,016-0,030% /3мл-10л вода/ Нутрифид/ Нутриалгафид/
повтаря поколение на сливовия плодов к.с. 14 дни 70/100мл/дка
  червей Дифкор 250 ЕС - 0,015-0,030%/2мл-10л вода 10мл/10л вода
  Късно кафяво гниене к.с. 14 дни  
Сподели