You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Примерна технология за опазване на череши и вишни

Примерна технология
за опазване на череши и вишни от болести и неприятели и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори
       
Фенофаза на  Болести и неприятели Продукти за растителна защита, които Органичен,органо минерален
развитие на културата срещу, които се третира могат да се използват. Дози. тор - Биостимулатор.
    Работен разтвор. Карантинен срок. Доза
1 2 3 4
Набъбване на пъпките Ранно кафяво гниене; Фунгуран  ОН 50 ВП - 0,2%  
  Съчмянка;Многоядни неприяте- /20г/10 л вода/ - к.с. 14 дни -
  ли: /листогризещи гъсеници,    
  листни въшки/    
    Циклон 10ЕК - 0.030%  
    /3мл/10л вода/ - к.с. 14 дни  
    Десижън 0.030-0.050%/5мл/10л в./ к.с. 3д.  
       
       
Цветен бутон  Ранно кафяво гниене, Шампион 50ВП -0.3% /30гр-10л вода/ кс 14д Алга Бор Про -30-40мл/дка
/начало на цъфтеж/ Съчмянка Карате зеон 5КС 0.015%/2мл-10л вода/кс 7 д 5мл/10л вода
  Вишнев /черешов/ хоботник,   за повече здрави цветове и
  Листогризещи гъсеници   повече завръз
       
Края на цъфтежа Листни въшки Тепеки  -0,014%/1,5гр/10лвода/ к.с. 14 дни Алга  900  25-50гр/дка
2/3 окапали листа Хоботници Хорус 50ВГ -0.050% 5мг/10л вода
  Листогризещи гъсеници /5г/10 л вода/ - к.с. 7 дни за достигане на максимален 
  Съчмянка Плинто 0.04- 0.06% генетичен потенциал на
  Ранно кафяво гниене и др. /6мл/10л вода/ - к.с. 15 дни културата
       
Формиране на плодовете Късно кафяво гниене Скор 250ЕК -0.03% /3мл/10л вода/к.с.7д. Грийн Гард 80-200мл/дка
  Лиснти въшки /20г/10 л вода/ - к.с. 14 дни 20мл/10л вода
  Гъсеници Децис 100 ЕК 0.017% засилва имунната система и 
    /2мл/10л вода, к.с. 7 дни устойчивостта на патогени
       
       
Просветляване на плодовете Черешова муха Циклон 10ЕК -0,025%/3мл/10л вода/, к.с.14д  
/отнася се само за череши/ Късно кафяво гниене Сумицидин 5ЕК -0.020%/2мл/10л в./к.с.14д.  
  Черна черешова листна въшка Моспилан 20СГ-0.025%/3г/10л в/к.с. 14 д.  
  Бяла ръжда Скор 250ЕК -0.03% /3мл/10л вода/к.с.7д.  
    Сигнум 0.03%/3г/10л вода/к.с. 7дни  
       
Леко розови плодове Oтнася се само за череши Десижън 0.075% Амика  120-180 мл/дка
10 дни след последното  10-14 дни преди беритба 8гр/10л вода, к.с. 3 дни или  /20мл/10л вода/за по здрава ци-
третиране Черешова муха Силит 544СК - 0,125% - /25мл/10л в./ к.с. 14д па и по-малко напукване на
      плодовете
       
Пръскане след беритба Черна черешова листна Дифкор 250ЕК -0.030% /3мл/10л вода Нутриалгафид 70-100мл/дка
/при необходимост/ въшка/само череши/ Тепеки - 0,014%/1.5мл/10л вода/к.с.14 дни 10мл/10л вода
  Съчмянка   за залагане на повече плодни 
      пъпки за следващата реколта
       
Пръскане-края на юли Увеличаване залагането на Силит 544СК - 0,125% - 25мл/10л в., к.с. 14д  
началото на август плодни пъпки за следващата Делан 700ВГ- 0.050%/5г/10л в./к.с. 20д.  
с органо минерален листен  година Клоузър 120СК-0.02-0.04%/4мл/10л вода/7д  
тор Бяла ръжда, листни въшки    
Сподели