You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Примерна технология за опазване на лозя от болести и неприятели и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори

agrobio-trading-main-img
Фенофаза на  Болести и неприятели Продукти за растителна защита /ПРЗ/,  Органични и органо-
развитие на културата срещу, които се третира които могат да бъдат използвани минералниторове -
     Доза, концентрация на работен разтвор  Биостимулатори
    Карантинен срок Доза
1 2 3 4
Набъбване и разпукване на  Ериофиден акар /краста/ Тиовит Джет 80ВГ-1.5%/150г/10л вода/к.с. 15дни  
пъпките Екскориоза Делан 700ВГ-0.050% /5гр/10л вода/,к.с. 21 дни ––––––––
    Микал Флаш 0.300%/30г/10л вода/к.с.20 дни  
       
Леторасти 10см Брашнеста мана /Оидиум/ Козавет ДФ -1.250% - /125г/10л вода/к.с.28дни Грийн Гард
    Фунгуран ОН 50 ВП -0,150% /15гр/10л вода/ к.с. 14 дни  
  Екскориоза Ридомил Р ВГ -0.500%/50гр/10л вода/к.с.20 дни  
  Мана /при откриване на  Арметил С ВП-0.250%/25г/10л вода/к.с.20 дни 80-200 мл/дка
  "мазно" петно/ Делан про 0.300%/30мл/10л вода/к.с. 42 дни /20мл/10л вода/
  Акари,  Делан 13.5ВГ - 0.050%/5г/10л вода/ к.с.20 дни за повишаване имунитета на 
  Гроздови молци, Талендо екстра -0,025% /3мл/10л вода/,к.с. 30 дни растението
  Листогризещи Кусаби -0,030% /3мл/10л вода/к.с.28 дни  
    Милдикът -0,350-0,450% /40мл/10л вода/,к.с.28 дни   
    Топаз 50ЕК-0.050 /5мл/10л вода/к.с.14 дни  
    Нисоран 10 ВП -0,075% /8г/10л вода/, к.с. 21 дни  
    Шоши 0,040-0,050% /5мл/10л вода/,к.с. 28 дни  
    Циклон 10ЕК  -0,030% /3мл/10л вода/, к.с. 14 дни  
    Алфил ВП-0.300%/30г/10л вода/к.с. 28 дни  
    Данитрон 5СК- 0.100% /10мл/10л вода/к.с.21  
       
       
Летораст 15-30 см Брашнеста мана /оидиум/ Лието 0.040%/5гр/10л вода/к.с. 28 дни Алга Бор  Про
Начало на цъфтеж Мана, Сиво гниене Кусаби -0,030% /3мл/10л вода/к.с.28 дни  
  Акари Фунгуран ОН 50 ВП -0,150% /15гр/10л вода/ к.с. 14 дни 40мл/дка
  Гроздови молци Валис Плюс -0.200%/20г/10л вода/к.с.21 дни /5мл/10л вода/
    Дифкор 0.020% /2мл/10л вода/к.с.21 дни за по-силна реса и
    Десижън 0.03-0.05%/5мл/10л вода/ к.с. 7дни повече завърз
    Нисоран 10 ВП -0,075% /8г/10л вода/, к.с. 21 дни  
       
       
Цъфтеж Мана Алфил ВП -0.300%/30г/10л вода/к.с. 28 д  
  Брашнеста мана /оидиум/ Еъруан СК 0.200% /20мл/10л вода/ к.с. 21д  
    Куадрис 25 СК- 0,075%/8мл/10л вода/к.с. 21 дни  
  Сиво гниене Зорвек Винабел - 0.05%/5мл/10л вода/ к.с.28 д  
  Акари Кабрио топ 0.150%/15г/10л вода/к.с. 28д ––––––––
  Гроздови молци Лието 0.040%/5гр/10л вода/к.с. 28 дни  
    Циклон 10ЕК  -0,030% /3мл/10л вода/, к.с. 14 дни  
    Валмек 0.1%/10мл/10л вода/к.с.10 дни  
       
       
Формиране на чепката Мана Съобразно условията се прилага по един фунгицид и Алга 900  - 50гр/дка
  Брашнеста мана /оидиум/ инсектицид от горе посочените /при редуване/. При  5гр/10л вода 
  Сиво гниене нападение от жълт лозов акар се прибавя акарицид за цялостно подсилване на 
  Акари Данитрон 5СК - 0.050%/5мл/10л вода, к.с.28 дни растенията и достигане на 
  Гроздови молци Нисоран 10 ВП -0,075% /5мл/10л вода/, к.с. 30 дни генетичния потенциял на 
    Кораген 0.020% /2мл-10л вода/к.с.3 дни културата
       
Затваряне на чепката Мана Фунгуран ОН 50 ВП -0,150% /15гр/10л вода/ к.с. 14 дни Нутриалгафийд 100мл/дка
  Брашнеста мана /оидиум/ Талендо екстра -0,025% /3мл/10л вода/,к.с. 30 дни /10мл/10л вода/
  Сиво гниене Децис 100ЕК 0.013%/2мл/10л вода/ к.с 7 дни за по изравнени зърна и
  Акари Нисоран плюс-0.120%/12мл/10л вода/к.с.28 дни повече плодни пъпки за 
  Гроздови молци Кабрио Топ - 0.150% /15г/10л вода/ к.с. 28 дни следващата реколта
       
       
       
Избистряне на зърното Мана Ридомил Голд Р ВГ-0.500/50г/10л вода/ к.с. 14 дни Амика 120-200 мл/дка
  Брашнеста мана /оидиум/ Талендо екстра -0,025% /3мл/10л вода/,к.с. 30 дни За по-здрави ципа и по-
  Сиво гниене Суич62.5 В Г -0.100%/10г/10л вода/к.с.21дни малко напукани зърна
  Грозд. молци Десижън 0.050% /5мл/10л вода/ к.с.14 дни  
       
       
Узряване Сиво гниене Фолпан 80ВДГ-0.15% /15г/10л вода/к.с. 20д ––––––––
    Куадрис 25 СК- 0,075%/8мл/10л вода/к.с. 21 дни  
Сподели