You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ескориоза и еска

agrobio-trading-main-img

Ескориозата по лозата у нас е установена сравнително отскоро. При силно нападение тя може да предизвика пълно загиване на насажденията. Повредените пъпки не се развиват напролет или от тях израстват слаби леторасти със силно скъсени междувъзлия и дребни, деформирани листа. По листната петура се появяват точковидни некротични петънца с хлоротичен ореол, водещи до деформации и разкъсвания. В долната част на зелените леторасти се развиват малки тъмни петънца, които по - късно се сливат, изсветляват в центъра, придобиват елипсовидна форма и корковидна структура. На мястото на повредата кората се разкъсва, при което се открива поразената дървесина. Повредите водят до пречупване на леторастите от вятъра или от тежестта на гроздовете. Пъпките в основната част на леторастите също са повредени, което налага удължаване на плодните звена при резитбата. Съцветията, заразени преди цъфтежа, изсъхват. По зърната, които започват да зреят, се образуват тъмни петна. Най - характерни са признаците в края на вегетационния сезон, когато кората на инфектираните леторасти побелява, напуква се и започва да се лющи. Върху всички нападнати растителни тъкани се виждат плодните тела на патогена под формата на черни телца. Препоръчва се в ранни стадии от развитието на лозичките изкореняване или отстраняване на нападнатите леторасти, пръсканията с фунгициди съвпадат с борбата с маната по лозата.

Сподели