You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гроздовите молци са повсеместно разпространени в нашата страна. (шарен гроздов молец и еднопоясен гроздов молец). Шареният гроздов молец е един от най - опасните неприятели по лозата у нас. През отделни години се размножава масово и пораженията може да достигнат 80 — 90%, повредите се причиняват от гъсениците, които се хранят с пъпките, ресите и плодовете на лозата. Неприятелят напада всички сортове лозя, но предпочита тези със сбити гроздове. Освен по лозата, макар и по - рядко, той се среща и по бадема, глухарчето, картофите.

Препарати

Сподели