You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Циклон 10 ЕК

Циклон 10 ЕК е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури

Категория за употреба: ІІІ-та. Разрешен за свободна употреба от  лица, на­вършили 18 год

 

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 100 гр/л циперметрин

Формулация

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита, с изключение на силно алкалните (напр. Бордолезов разтвор). Препоръчително е да се направи тест за смесимост.

Екотоксичност: Токсичен за пчелите. Много токсичен за водните организми.

Опаковки

1л, §50мл, §30мл, §7мл

Начин на действие: синтетичен пиретроид с контактно и стомашно действие,  устойчив на UV лъчи и високи температури,  с продължително действие.

Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.

Разрешена употреба:

  • Шарен гроздов молец, черешова муха – 0,015%
  • Ябълков и източен плодов червей – 0,02%
  • Вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица – 15 мл/дка.
  • Колорадски бръмбар - 20 мл/дка.

Други регистрации в Европейски страни:

сливов плодов червей; гроздови молци -0,015%

кръгломиниращ молец; черешова муха; малка и голяма зимна педомерка, розена, глогова и кафявопетниста листозавивачки, пръстенотворка; анарзия по кайсия , памукова листна въшка по зеленчуци (краставици); калифорнийски трипс по зеленчуци - 0,015 %

оранжерийна белокрилка,  крушова листна бълха; обикновена сливова щитоносна въшка – 0,02%

гамозначна нощенка по хризантема и гербер – 0,025%

колорадски бръмбар; зелева нощенка по зеле; вредна житна дървеница (възрастно) – 10 мл/дка

Карантинен срок: 7 дни

Ограничения при употреба Да не се употребява върху водни площи или наводнени почви

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти