You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

През последните години причинителите на изброените болести са разпространени масово в цялата страна. Патогените нападат всички части на растенията, като симптомите са сходни между отделните болести. Избягването на броблеми от такова естество са свързани със стриктно спазване на сеитбообръщение и използване на широкоспектърни фунгициди.

Сподели