You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Акарзин

Прилепител и подобрител използван при зимните и ранни пролетни пръскания при овощните и горски видове, в комбинация с Cu-съдържащи фунгициди. Продуктът създава защитен филм и унищожава зимуващите по растенията яйца и ларви на инсекти. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен покривен слой върху третираните части.

 
 Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество:  85% минерално масло + 15% емулгатор.

 

Формулация

  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Опаковки

5л, §1 л., §300 мл

Акарзин е контактен инсекто-акарицид на база минерално масло с емулгатор.

Този препарат действа асфикционно (задушаващо) върху насекомите и яйчната продукция на акарите.За добър ефект е необходимо дърветата и храстите добре да се облеят,особено там където се кръстосват две и три годишни клонки и където най-често се намират зимните яйца на червения овощшн акар.
Зимното пръскане срещу акара се прави,когато на два линейни метра от две - и тригодишните клони има 1400 - 1600 яйца или от 5 до 8 броя на см². от стъблото или от дебелите клони.Третирането трябва да започне 10 - 15 дни преди набъбването на пъпките с обилно количество разтвор (100 - 150 л/дка.)
Срещу калифорнийската щитоносна въшка прискането се провещда от набъбването на пъпките до показване на розовото или бялото на цвета. Използването на водно-маслената емулсия от Акарзин изисква сухо и сравнително топло време при температура 10 - 15 °С.

Акарзин е емулсионен концентрат, чието активно вещество съдържа 85% минерално масло - парафинов тип. Той има трета категория на употреба и 7-дневен карантитен срок. Той е нетоксичен за хората и топлокръвните животни.

 


Област на приложение:
калифорнийска щитоносна въшка - 3% (зимно пръскане);
зимни яйца на червен овощен акар - 3% (зимно пръскане);
лозова щитовка - 2.5% (зимно пръскане);
зелена прасковена листна вишка по зеленчуци - 400 мл/дка;
борова процесионка, листозавивачка, педомерка; по горските видове; златозадка по дъб, 
дъбова процесионка - 60 мл + 20 мл Къстъм ларво БТ;
гъботворка по горски видове - 105 мл + 35 мл Къстъм ларво БТ;
кестенов листоминиращ молец - 0.2% + 0.04% Димилин 480 СК;
гъботворка, листозавивачки, педомерки, златозадка, борова процесионка - 50 мл + 10 мл Димилин 480 СК;
малка и голяма зимна педомерка, листозавивачки по горските видове, гъботварка, борова процесионка - 50 мл + 10 мл/дка Трейсър 480 ЕК;
марокански и италиански скакалец - 50 мл + 5 мл Димилин 480 СК;
листозавивачки, педомерки, златозадка, борова процесионка, ръждива листна оса - 50 мл + 10 мл Форестър 48 СК

Доза на приложение:  
 

300 мл/10л вода.

 
 

Бopoвa пpoцecиoнĸa
Mapoĸaнcĸи cĸaĸaлeцMaлĸa з
имнa пeдoмepĸa
Лoзoвa пoдвижнa щитoвĸa
Kecтeнoв лиcтoминиpaщ мoлeц
Kaлифopнийcĸa щитoнocнa въшĸa
Итaлиaнcĸи cĸaĸaлe
цЗлaтoзaдĸa
Зeлeнa пpacĸoвeнa лиcтнa въшĸa
Гъбoтвopĸa пo дъб
Чepвeн oвoщeн aĸap
Гъбoтвopĸa
Pъждивa бopoвa лиcтнa oca

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти