You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Видейт 10 Г / 10 Л

ВИДЕЙТ 10 Г е за контрол на важни икономически  неприятели при следните култури: тютюн, домати, картофи, бадем, ягоди, лозя и захарно цвекло.

Категория за употреба: І – ра. За употреба само от лица с висше агрономическо образование /специалност растителна защита/

Подходящ за интегрираните програми за растителна защита.

 

ВИДЕЙТ 10Л е контактен и системен инсектицид и нематоцид за борба срещу галови нематоди при зеленчукови и други култури.

Категория за употреба: І – ра. За употреба само от лица с висше агрономическо образование /специалност растителна защита/Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 100 г/кг оксамил

Формулация

Вдейт 10Г - Формулация: гранули

Видейт 10Л - Формулация: разтворим концентрат

Опаковки

10 кг, §5 л.

Видейт 10 Г/Л е контактен и системен инсектицид и нематоцид от групата на карбаматните съединения. Разпределя се в околокореновата система , като по този начин защитава растението от почвени неприятели, а така също се абсорбира чрез корените и се предвижва в цялото растение, като предпазва и надземната вегетативна маса от гризещи и смучещи неприятели. Активното вещество действа контактно и стомашно, като атакува директно нервната система на неприятелите, което води до хиперактивност,некоординирани движения, конвулсии, парализа и смърт. Обикновено нематоцидното действие се проявява бързо - в рамките на 2 часа и е пряко зависимо от приложената доза.

Видейт 10 Г - Разрешена употреба:

телени червеи по картофи – 2 кг/дка (  браздово, едно-временно със засаждане на картофите)

Други регистрации в Европейски страни:

Ориенталски тютюн  - 10 кг/дка   (разхвърляне  с инкорпориране преди разсаждане) срещу галова нематода

Оранжерийни домати - 10гр/м2 (Преди засаждане с инкорпориране ) срещу галова нематода

Овощен посадъчен материал /бадемови семеначета/ - 6-10 кг/дка (разхвърляне  с инкорпориране преди разсаждане) срещу галова нематода

Ягоди (разсад) – 2 гр/раст (Преди засаждане с инкорпориране ) срещу ягодава раса на Хризантемова нематода

Лозов посадъчен материал - 2 гр/раст (Преди засаждане с инкорпориране ) срещу екто и ендопаразитни нематоди

Актинидия - - 2 гр/раст (Преди засаждане с инкорпориране ) срещу ектопаразитни нематоди

Картофи за семепроизводство – 7 кг/дка (Преди засаждане с инкорпориране ) срещу картофена цистообразуваща нематода

Видейт 10 Л - Разрешена употреба:

Комплекс от неприятели по зеленчуци (домати, краставици): оранжерийна белокрилка и галови нематоди, приложен със система за капково напояване - 2-3 третирания през 15-20 дни, като първото е 2 седмици след разсаждане – 1 л/дка

Препоръчително е да се направят 3-4 третирания през 14-20 дневен интервал през вегетацията на културата. Максимален брой приложения за една култура :  5

Приложение:

Контрол на галови нематоди (Meloidogyne spp.)

КУЛТУРА МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА КАР. СРОК
Домати Едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 - 2    л/дка  28 дни
Домати Максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни 1 л/дка 28 дни
Пипер При едно приложение непосредствено след разсаждане 1 - 2    л/дка  35 дни
Пипер Максимум до 2 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а второто е 10-14 дни след първото 1 л/дка 35 дни
Патладжан При едно приложение непосредствено след разсаждане 1 - 2    л/дка 28 дни
Патладжан Максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни 1 л/дка 28 дни
Краставици При едно приложение непосредствено след разсаждане 1 - 2    л/дка 50 дни
Краставици При едно приложение 14 дни след разсаждане 1 л/дка 50 дни

При домати (вкл. чери домати) 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка - максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни

При пипер 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка - максимум до 2 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а второто е 10-14 дни след първото

При патладжан 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка - максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни.

При краставици 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка при едно приложение 14 дни след разсаждане.

Препоръки:

Приложение: с капкова напоителна система

Карантинен срок: домати, патладжани - 28 дни; пипер - 35 дни; краставици - 50 дни

Карантинен срок не се налага при приложенията непосредствено след разсаждане на културите, съгласно таблицата по-горе.

Други регистрации в Европейски страни:

Акари, миниращи мухи,калифорнийски трипс, памукова листна въшка – при оранжерийни домати,  краставици, тиквички, пипер и патладжани.

 

Ограничения при употреба:  да не се употребява върху водни площи или наводнени почви.

Да не се допуска замърсяване на водни площи или канализационната мрежа при изхвърляне на празни опаковки. Да не се прилага на почви с високи подпочвени води или на много пропускливи почви. Да не се ползва при домашни растения.

 

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти