You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Кораген 20 СК

Защита на царевица, зеленчуци, овощни и лозя от нов най-висок клас. Отличен контрол на вредителите и висока толерантност към полезните видове.

Кораген™ 20 СК е нов антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели при овощни, картофи, лозя, кестени, царевица, памук и култури, отглеждани за ядки.

Кораген™ 20 СК е нов етап в борбата срещу царевичния стъблопробивач и нощенките, което води до гарантирани високи добиви, отлично качество на зърното и възможност за постигане на висока цена и печалба при реализацията на продукцията.

Кораген™ 20 СК действа върху:

- яйцата;

- новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпването;

- новоизлюпените ларви при контакт с изсъхналия работен разтвор, при започване на движението им;

- новоизлюпените ларви при поглъщане, когато започнат първите вгризвания.

Категория на употреба: Непрофесионална

Карантинен срок: картофи - 14 дни; овощни (ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи) -14 дни; орехи, кестени, бадеми, лешници -21 дни; лозя (винени и десертни сортове)- 30 дни - винени сортове - 3 дни - десертни сортове; домати и патладжани - 1 ден

Екотоксичност

Вреден при поглъщане. Токсичен за водната флора и фауна.Да не се изхвърлят във водоизточници и отточни води празните опаковки от продукта или остатъци от него.Сподели
Съдържание на активни вещества

 200 г/л ринаксипир (хлорантранилипрол)

Формулация

Суспензионен концентрат с млечен цвят.

Опаковки

0,200 л, §0,002 л

  • Кораген® е инсектицид от химичната група антраниламиди, притежаващ принципно нов начин на действие.
  • По начина си на действие Кораген® се различава коренно от всички останали продукти на пазара.
  • Кораген® действа контактно и стомашно на неприятелите.
  •  Неприятелите престават да се хранят от няколко минути до няколко часа след третирането. Те стават неподвижни, дезориентирани и падат от листата.

Кораген® има уникален начин на действие, който предизвиква активиране на т. нар. рианодинови рецептори в насекомото, които играят ключова роля за контракцията на мускулите. Активирането им предизвиква бързото и неконтролирано отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и бърза смърт на засегнатите насекоми.

 

 

 култура и доза  вредител  приложение
 зърнено-фуражна  Царевичен стъблопробивач  При достигане на Икономически
 и сладка царевица  (Ostrinia nubilalis),  праг на вредност (ИПВ), ИПВ за
 10-15 мл/дка  Нощенки (Helicoverpa   царевичен стъблопробивач: 10
   armigera, Spodoptera exigua,  броя яйчни купчинки на 100
   Spodoptera litoralis)  растения.
 картофи  Колорадски бръмбар  От яйцеснасяне до начало на 
 6 мл/дка  излюпване на ларвите и първи
   
 Картофен молец  вгризвания (ВВСН 31-93)
 12,5-17,5 мл/дка  
 овощни (ябълки,   Ябълков плодов червей,  От яйцеснасяне до начало на 
 круши, праскови,  листоминиращи молци,  излюпване на ларвите и първи
 нектарини, кайсии,  листозавивачки, Сливов   вгризвания (ВВСН 73-87)
 сливи)  плодов червей , Източен   
 0,016% (16 мл/дка)  плодов червей, Малка зимна   
   педомерка, Прасковен   
   клонков молец  
     
 орехи, кестени,   Плодови червеи, кестенов   От яйцеснасяне до начало на
 бадеми, лешници  хоботник, Прасковен молец,  излюпване на ларвите и първи
 0,018% (18 мл/дка)  Лешников хоботник  вгризвания (ВВСН 73-87)
     
 лозя (винени и   Гроздови молци  От яйцеснасяне до начало на
 десертни сортове)  Малка лозова  излюпване на ларвите и първи
 0,015% (15 мл/дка)  листозавивачка  вгризвания (ВВСН 57-83)
     
 домати и патладжани  Нощенки,  От яйцеснасяне до начало на
 14-20 мл/дка  Доматен миниращ молец  излюпване на ларвите и първи
     вгризвания (ВВСН 71-89)

 

     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     вгризвания (ВВСН 71-89)

Кораген 20 СК се прилага за вегетационно третиране. Ако завали дъжд след като работния разтвор е засъхнал върху растението, няма нужда да се повтаря третирането.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти