You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Валмек

Валмек е инсектицид / акарицид на Индустриас Афаза, който има изключително бърз ефект върху вредители като паяжинообразуващ акар, сребрист цитрусов акар, доматен акар и други. Използва се за защита на полски и оранжерийни култури като домати, ягоди, марули, пъпеши, дини, тикви, тиквички краставици , корнишони, масивни лозови насаждения /винени  и десертни сортове/ и други.Сподели
Съдържание на активни вещества

Абамектин 18 г/л

Формулация

  • емулсионен концентрат (ЕК)

Опаковки

0,100л, §0,010л, §0,030л

  • локално-системен акарицид и инсектицид с контактно и стомашно действие

Лозя (винени сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-100мл/дка;Лозя (десертни сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-120мл/дка;
Ягоди (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Ягодов (цикламов) акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка;
Домати (полско производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка 
Домати (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Доматен акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка 
Патладжани - Обикновен паяжинообразуващ акар – 15-80мл/дка 
Маруля и Салати (полско производство) - Паяжинообразуващи акари, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка
Пъпеши, Тикви, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка 
Краставици, Корнишони, Тиквички (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка 
Праскови - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар, Кафяв ябълков акар – 50-120мл/дка 
Ябълки - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка
Круши - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка; Листни бълхи - 37.5-120мл/дка

СЪВМЕСТИМОСТ: В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има предвид най-дългият карантинен срок и предпазните мерки препоръчани за най- токсичният продукт. В случай на отравяне, да се информира лекаря за продуктите, включени в сместа. МЕРКИ СРЕЩУ ПОЯВА НА РЕЗИСТЕНТНОСТ У НЕПРИЯТЕЛИТЕ: Като се има предвид присъщият риск от развитие на резистентност у вредителите към продукти за растителна защита, се препоръчва продукта да бъде използван в подходяща схема, включваща използването на продукти с различен механизъм на действие. Прилагането на продукта да се редува с други ефективни инсектициди и акарициди. За да се избегне възможна проява на резистентност, този продукт да не се прилага последователно повече от два пъти.

РАБОТА С ПРОДУКТА: Навлизането в площите след третирането и преди да е изминал необходимия период от време, да се извършва в съответствие с разпоредбите за безопасност: да се избягва навлизане в третираните площи след дъжд, да се носи защитно облекло и подходящи ръкавици, за да се избегне пряк контакт на кожата с третираната растителност. По време на смесване/ зареждане и приложение да се носят лични предпазни средства.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половина с чиста вода. Прибавете необходимото количество от продукта и разбъркайте. След това допълнете с вода до желаният обем като продължавате да разбърквате. СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в плътно затворен контейнер на сухо, хладно и добре проветриво място с ограничен достъп. Да се пази от влага, от слънчева светлина и източници на топлина, открит огън и искри. Да се защити от замръзване. Да се съхранява под ключ, далеч от храни, фуражи и напитки.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти