You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Суми Алфа 5ЕК

СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид с широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни
неприятели при овощни, житни, зеленчукови и други култури.Сподели
Съдържание на активни вещества

50 г/л есфенвалерат

Формулация

Емулсионен концентрат

Разфасовки: 3мл и 25мл

 СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид със стомашно и контактно действие с бърз начален ефект и дълго последействие. Активното вещество – есфенвалерат има много добре изразено стомашно действие. При попадане в организма на насекомите чрез храната, при контакт, или чрез вдишване той преминава в хемолимфата и чрез нея достига нервната система. Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на йони и предизвиква нервна възбуда и смърт. Препаратът притежава също репелентно (отблъскващо) и антифидантно (подтискащо апетита) действие.

Култура Неприятел Доза Момент на приложение
Овощни култури ябълков плодов червей

0,02 %

(20 мл/дка)

Срещу I-во поколение – в началото на излюпване на ларвите. ИТ 10-12 дни.

Срещу II-ро поколение – при 1% червивост на плодовете. ИТ 8-10 дни.

източен плодов червей В края на летежа на пеперудата и начало на излюпване на ларвите
кръгломиниращ молец При плътност 1-2 мини/лист, 4-6 дни след излюпването
червена пъпкозавивачка, сива пъпкозавивачка При 4-10 гъсеници/розетка или на 2m клони
малка зимна педомерка При поява на гъсениците при 8-10% повредени пъпки и 1-3 ларви/10 съцветия преди цъфтеж
анарзия по кайсия Срещу I-во поколение: 1-во пръскане при активизиране на младите ларви напролет. 2-ро – след цъфтежа Срещу II-ро и III-то поколение при 3% нападнати леторасти и плодове.
черна сливова плодова оса При 10 оси/дърво във фенофаза „бял бутон“ и при над 5% нападнати цветове
сливов плодов червей Срещу I-во поколение – в началото на излюпване на ларвите. Срещу II-ро поколение: 6-8 дни след началото на летеж. ИТ 10-12 дни.
крушова листна бълха

0,03 %

(30 мл/дка)

Срещу ларвите от II-ра и III-та възраст на всяко поколение. ИТ 5-7 дни.
Маслодайна рапица Рапичен цветояд 20-30 мл/дка От начало на формиране на страничните разклонения: “видимо първо разклонение“ до фаза на растеж-бутонизация “видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени“. ИТ – 14 дни.
Пипер зелена прасковена листна въшка

0,02 %

(20 мл/дка)

При поява на единични възрастни. ИТ 7-10 дни до унищожаване на неприятеля.
Краставици памукова листна въшка При поява на въшката
Хризантема листни въшки При поява на единични възрастни въшки. ИТ 7 дни
Лозя шарен гроздов молец

0,025 %

(25 мл/дка)

В начало на излюпване на ларвите от всяко поколение.
Люцерна за семе грахова листна въшка, петниста листна въшка 20 мл/дка При наличие на въшките
ларви на педомерки При поява на гъсениците
люцернов листояд (възрастно) При 5 бръмбара/м2
люцернов листов хоботник (ларви) При плътност 3-8 възрастни/ м2
пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възрастно) Във фаза “бутонизация“ преди яйцеснасяне
Мак маков листояд В начало на бутонизация, преди цъфтежа
Грах грахов зърнояд 25 мл/дка В начало на цъфтежа, преди яйцеснасяне
  ливадна пеперуда – гъсеници II и III възраст При 5-6 гъсеници II-ра възраст/м2
ливадна пеперуда – гъсеници IV и V възраст 30 мл/дка
Картофи колорадски бръмбар 15 мл/дка При поява на ларви III-та възраст
Житни култури вредна житна дървеница 25 мл/дка

Възрастно – при 2 възрастни/м2.

Ларви – при преобладаване на ларви III-та възраст до поява на IV-та възраст.

обикновена житна пиявица Срещу възрастното: при 30-50 бр/м2 за зимни житни и 15-20 бр/м2 за пролетни. Срещу ларви: при 1 ларва на флагов лист.
Захарно цвекло цвеклови бълхи 25 мл/дка При 5-10 бр. бълхи/м2 от поникването до 4-5 лист
зелева нощенка 40 мл/дка При 10 гъсеници от III-та възраст/м2
Зеле зелева нощенка 25 мл/дка
зелев молец При завиване на зелките и плътност 2-5гъсеници на растение или 10% нападнати растения.
Пасища италиански скакалец, марокански скакалец 40 мл/дка При поява на ларви II-ра, III-та възраст.
Тютюн тютюнев трипс 50 мл/дка При откриване на първи трипси още в лехите. На полето се извършват няколко пръскания при установяване на единични индивиди.
зелена прасковена листна въшка 80 мл/дка При поява на единични възрастни въшки. ИТ 7-10 дни до унищожаване на неприятеля.

 СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид с широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни
неприятели при овощни, житни, зеленчукови и други култури.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти