You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Наса 360 СЛ

Тотален, листен, системен хербицид.

Категория за употреба: ІІІ - та категория. За свободна употреба от лица над 18 г.Сподели
Съдържание на активни вещества

360 г/л глифозат

Формулация

разтворим концентрат

Опаковки

200 л, §20 л, §1 л, §0,500 л, §0,250 л, §0,100 л

Наса 360 СЛ прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Продуктът подтиска синтеза на аминокиселините и причинява хлороза и увяхване, последвани от загиване на надземната маса и подземните части на растението.

 

КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни

Култура Доза Контролирани плевели
Овощни градини 400- 1200 мл/ дка Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
Лозя
Свободни площи (стърнища)

Приложение: Разрешен за употреба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища).

Дози на прилагане :

400 – 600 мл/дка едногодишни видове плевели

600 – 1200 мл/дка многогодишни видове плевели

Хербицидът се внася  във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели;  Прилага се с 10-20 л раб.р-р,.

Прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата. Подтиска синтеза на аминокиселините.

Едногодишните плевели загиват за 3 – 4 дни, а многогодишните - за 15–20 дни. Причинява увяхване и хлороза, следвани от загиване на надземната маса и подземните части на растеният

Подходящ момент за употреба е във фаза „цъфтеж“ на двусемеделните и изкласяване на едносемеделните.
Препоръчително количество работен разтвор 30 л/ дка . Наса 360 СЛ може да се прилага с тракторни пръскачки и със специални уредби за намазване когато това е необходимо.
При частично заплевеляване използвайте в концентрация 2%.
При трайни насаждения прилагайте след поне 10 дни след резитбата и почистване на издънките.
Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20 - 30°С и интензивно слънцегреене.
Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти