You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Каос

Каос

Селективен, листен хербицид за борба с широколистни плевели

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: Бентазон 480 г/л
ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентратСподели
Съдържание на активни вещества

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: Бентазон 480 г/л

Формулация

Опаковки

1 л, §5 л

КАОС е селективен хербицид с контактно действие (основно се абсорбира през листата, но също така и през корените, подходящ за контролиране на широколистни плевели и видове от Cyperaceae - острици.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:
Жабена лъжичка (Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica), кисела трева (Cyperus diformis), видове камъш (Scirpus juncoides, Scirpus maritimus, Schoenoplectus mucronatus), водна леща (Lemna minor), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), татул (Datura stramonium), видове щир (Amaranthus spp.), тученица (Portulaca oleracea), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), черно куче грозде (Solanum nigrum), полско огнивче (Anagallis arvensis), видове лобода (Chenopodium spp.), полски синап (Sinapis arvensis), абутилон (Abutilon theophrasti).

Култура Плевели Дози Фаза на развитие на културата
Царевица Широколистни плевели 250-        300 мл/дка BBCH 15-16

/разтворен 5-6 лист/

Ориз Широколистни плевели и плевели от род Cyperus - острици 300-        400 мл/дка ВВСН 13-34 / 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлието или фаза на съединяване; междувъзлията започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм /

КАРАНТИНЕН СРОК: не се изисква

За постигане на максимален ефект осигурете добро покритие на третираните площи. Препорачителен работен разтвор 20-40 л/дка. Прилагането на продукта може да причини повреди в съседните култури, ако попадне върху тях.
Максимален брой приложения 1.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти