You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Имаспро 7,5 ЕВ

Имаспро 7,5 ЕВ

Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели.
Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 69 г/ л феноксапроп- р- етил + антидот
ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода
ПРЕДИМСТВА: Селективност към пшеницата и ечемика. Продукта се поема бързо от листата. Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на Имаспро 7,5 ЕВ. Контролира житните плевели до второ коляно. Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

 

 Сподели
Съдържание на активни вещества

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 69 г/ л феноксапроп- р- етил + антидот

Формулация

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода

Опаковки

Активното вещество на Имаспро 7,5 ЕВ прекратява асимилационните процеси на чувствителните плевели. В резултат първоначално се появява надлъжна хлороза по листата, а след това антоцианово оцветяване. Всичко това води до стопиране конкуренцията на плевелите спрямо културата по отношение на водата и хранителните вещества. В зависимост от климатичните условия плевелите загиват в рамките на 12- 18 дни.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Див овес ( Avena fatua) Балур ( Sorghum halepense) от семе и коренища
Кокошо просо ( Echinochloa crus- glli) Ветрушка ( Apera spica- venti)
Кръвно просо ( Digitaria sanguinalis) Кощтрява ( Setaria sp.)
Лисича опашка ( Alopecurus myosuroides)  

УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ: Райграс ( Lolium sp.)

Култура Доза Срещу Момент на приложение
Пшеница и Ечемик 100 мл/ дка житни плевели Внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

КАРАНТИНЕН СРОК: 60 дни

Високата влажност на въздуха и оптималната температура са фактори, осигуряващи по добър ефект за унищожаване на плевелите.
Препоръчителен работен разтвор: 20-30 л/ дка.
Да не се смесва с хормоноподобни хербициди.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти