You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Експрес 50 СГ

Активно вещество: 500 г/кг трибенурон метил

Формулация: водразтворими гранули

Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

Опаковка: 100гр. пластмасово бурканче с мерителна чашка.Сподели
Съдържание на активни вещества

 500 г/кг трибенурон метил

Формулация

водразтворими гранули

Опаковки

0,100 кг

Хербицид от групата на сулфунилуреите. ЕКСПРЕС 50 СГ се абсорбира най-вече от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и напредналите в своето развитие растения могат и да не загинат напълно, но остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. ЕКСПРЕС 50 СГ е много ефективен, когато се прилага на малки по височина активно растящи плевели.

Разрешена употреба:

СЛЪНЧОГЛЕД ( хибриди на Пионер- устойчиви на Експрес 50СГ ) – 4 гр/дка във фаза 2--6 лист на плевелите

Внася се с раб.р-р 20-30 л

Прибавянето на прилепител 0,1% Тренд 90 към работният разтвор значително увеличава ефикастността на препарата.

Ограничения при употреба: Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа. от пръскането, ефектът от хербицида може да бъде намален

Начин на действие: системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид.

Приложение: за вегетационно третиране на слънчоглед – хибриди устойчиви на трибенурон метил на фирма Пионер, САЩ, срещу  широколистни плевели в т.ч. бутрак и паламида

Чувствителни плевели: видове щир, синап, видове лобода, бударица, врабчово семе, лайка, пиперичета, врабчови чревца, фасуличе, видове киселец, черно куче грозде, татул, слез, абутилон, лепка, попова лъжичка, повитица, пача трева, тученица, паламида, бутрак и др

Не се препоръчва приложението на ЕКСПРЕС 50 СГ във фаза котиледони на културата.

• ЕКСПРЕС 50 СГ да се прилага след 2ри лист на слънчогледовия хибрид на ф. „Пионер, толерантен на ЕКСПРЕС 50 СГ.

• Да не се прилага ЕКСПРЕС 50 СГ, ако поникналия посев от ExpressSunТМ слънчогледови хибриди е неравен и някои растения не са навлезли в необходимата фенофаза за третиране, тъй като може да се получи фитотоксичност.

• Скоро след третирането, когато има наличие на стресови фактори, може да се наблюдава временно зажълтяване на културата, което бързо се преодолява.

• Тъй като ЕКСПРЕС 50 СГ е селективен по отношение фазата за хомозиготните слънчогледовите хибриди на Пионер, толерантни на ЕКСПРЕС® 50 СГ, важна и определяща за хербицидния ефект е фазата на плевелите. Най-подходящите фази за широколистните плевели, в т.ч. бутрак и паламида е 2-6 лист (10 – 15 см. За паламида).

• Прибавянето на прилепител Тренд 90 – 0,1% към работния разтвор е задължително, тъй като подобрява значително хербицидния ефект на продукта.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти