You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Бузин

БУЗИН е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, за приложение след засаждане, преди поникване при картофи.Сподели
Съдържание на активни вещества

Метрибузин 700гр/кг

Формулация

вододиспергируеми гранули (ВГ)

Селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели

При картофи за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, в доза 75 г продукт/дка, приложен с 15-40 л/дка количество вода.

Момент на приложение: след засаждане, преди поникване на културата.

Максимален брой приложения на вегетационен сезон: 1

Не се изисква карантинен срок.

ултура Вреда Доза Допълнителна информация  
Картофи Широколистни плевели 75 г/дка

Срещу широколистни и някои житни плевели

Внася се във фаза след засаждане, преди поникване на културата.

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка 

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти