You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

ТЕМЗА СК

Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като остатъчното почвено действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели – бяла куча лобода, обикновен щир, черно куче грозде.Сподели
Съдържание на активни вещества

100 г/л мезотрион

Формулация

Суспензионен концентрат - СК 

Опаковки

5 л.

 Системното действие на Темза СК гарантира висока ефективност срещу проблемни широколистни плевели, същевременно е изцяло селективен и толерантен към културата. 

Идеален партньор е за други хербициди (Самсон Екстра 6 ОД), като се разширява кръга от контролирани плевели. Широките граници на регистрираната доза дават възможност за адаптиране на дозата към плевелния спектър.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти