You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

ПРОМАН

Проман е селективен, почвен, противошироколистен хербицид. 

 Сподели
Съдържание на активни вещества

500 г/л метобромурон

Формулация

Суспензионен концентрат - СК

Опаковки

5 л.

Активното вещество метобромурон е от групата на уреите/ от същата група е и акт. в-во линурон/, като основно се поема от корените, придвижва се до листата, където инхибира фотосинтезата при фотосистема II. След поникване на плевелите по листата им се появяват хлоротични петна, които впоследствие некротизират.

Приложен след сеитба, преди поникване Проман осигурява дълго последействие и изключителна селективност към културата.

За максимален ефект е необходимо по време на третиране с Проман да има оптимална почвена влага.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти