You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Дерби Супер Едно/Ланселот

Дерби® Супер Едно, с второ търговско наименование Ланселот®, е вегетационен хербицид, контролиращ едновременно икономически важните  едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число устойчиви на хормоноподобните хербициди(2,4-Д, МЦПА).Сподели
Съдържание на активни вещества

Флорасулам – 150 г/кг Аминопиралид калий – 300 г/кг Формулация:

Формулация

Водоразтворими гранули (ВГ)

Култура Плевели Доза Момент на приложение Пшеница Ечемик Едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число устойчиви на хормоноподобните хербициди. 2,5 – 3,3* г/дка Официална пререгистрация: Вегетационно – 3-ти лист до 3-то коляно  (есен - пролет) на културата Царевица 3,3 г/дка Вегетационно – 2-ри до 6-ти лист на културата

Какви съвети да следваме при приложение? → Определяща е фазата на плевелите за по-добър контрол – от 2-ри до 8-ми лист и 10-15 см височина на паламидата → Възможност за приложение при температура от +5° до +25°C, в активна вегетация на плевелите → Може да се смесва с фунгициди (Алегро®), противожитни хербициди (Палас™ 75 ВГ), инсектициди и листни торове, но винаги предварително да се направи тест за съвместимост → Хербицидът да не попада върху съседни култури до третирания блок → Възможност за приложение от 2-ри лист на културата → Един час след приложение е напълно абсорбиран от плевелите и дъжд, паднал след този час, няма негативно влияние върху ефикасността на продукта → Добавяне на прилепител ВиволтTM 90 / Тренд® 90 - 0,1% подсилва хербицидното действие → Работен разтвор – 15 до 30 л/дка 

Какви са практическите предимства? → Освен към регистрираните култури е селективен към ръж, овес и тритикале → Двойно системен с допълнителното почвено действие, което позволява по-нататъчна защита от вторично поникващи широколистни плевели → Благодарение на почвения си ефект, времето на действие на Дерби® Супер Едно/ Ланселот™ се удължава средно от 2 до 3 седмици след приложение → Без проблем за следващата култура в сеитбооборота, ако се спазват препоръките за съответната култура Какви съвети да следваме при приложение? → Определяща е фазата на плевелите за по-добър контрол – от 2-ри до 8-ми лист и 10-15 см височина на паламидата → Възможност за приложение при температура от +5° до +25°C, в активна вегетация на плевелите → Може да се смесва с фунгициди (Алегро®), противожитни хербициди (Палас™ 75 ВГ), инсектициди и листни торове, но винаги предварително да се направи тест за съвместимост → Хербицидът да не попада върху съседни култури до третирания блок → Възможност за приложение от 2-ри лист на културата → Един час след приложение е напълно абсорбиран от плевелите и дъжд, паднал след този час, няма негативно влияние върху ефикасността на продукта → Добавяне на прилепител ВиволтTM 90 / Тренд® 90 - 0,1% подсилва хербицидното действие → Работен разтвор – 15 до 30 л/дка → Синергизъм и взаимодопълващо се действие на активните вещества → Абсорбира се едновременно от корените и листата Ефективен срещу: Всички икономически важни едногодишни и многогодишни широколистни плевели, устойчиви на хормоноподобните хербициди. Технологични самосевки слънчоглед и рапица в ранни фази, паламида, лепка, ефемерни плевели

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти