You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

ЧИКАРА ДУО

Чикара Дуо® е селективен системен почвен хербицид с допълнително листно действие за борба с житни и широколистни плевели в лозя и трайни насаждения.Сподели
Съдържание на активни вещества

 6,7 г/кг флазасулфурон + 288 г/кг глифозат

Формулация

Вододиспергируеми гранули - ВГ 

Опаковки

1 кг., §3 кг.

Активното вещество Флазасулфурон е  сулфонилурея хербицид. Инхибитор на ензимите участващи в ацетолактазния синтез заемащи основна роля във формирането на аминокиселините. Абсорбира през листата и корените.  След третиране, флазасулфурон се разпределя в повърхностния слой почва - 5-8 см. Флазасулфурон не оказва влияние върху покълването на плевелите. След покълнване на семената корените и стъблата абсорбират флазасулфурон от повърхностния слой почва и растежа се стопира. Плевелите се развиват нормално до 2-3 листа. Пожълтяване или зачервяване на най-младите листа се появява преди появата на некроза и пълното загиване на плевела. Някои плевелни семена не покълнват. До един час след приложение растенията спират да нарастват. Видимият ефект е от една до четири седмици. Чувствителните плевели губят енергийна сила, растежа се блокира и изсъхват. Плевелите като цяло са по-малко чувствителни към флазасулфурон когато се прилага след поникване. Ето защо флазасулфурон е допълнен с листен продукт като глифозат.

Препоръчителна норма вода  - 60-90 л/дка площ.

Чикара Дуо® съдържа глифозат, което налага следните ограничения:

    - Да не се прилага при млади овощни градини и лозя – до трета вегетация

    - Да се избягва контакт на продукта с младите филизи и листа

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти