You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

БЕЛУКА

Белука е първият тотален контактен хербицид от биологичен произход.
Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични методи (температура, налягане).Сподели
Съдържание на активни вещества

680 г/л пеларгонова киселина

Формулация

Емулсионен концентрат – ЕК

Поради своя уникален механизъм на действие, плевелите третирани с Белука загиват за няколко часа (при спазване на препоръките за употреба). Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до СО2 и Н2О.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти