You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Белкар

Хербицид за зимна маслодайна рапицаСподели
Съдържание на активни вещества

Халоксифен метил (Arylex™) - 10 г/л Пиклорам - 48 г/л

Формулация

Емулсионен концентрат

Ново решение за икономически важните широколистни плевели, включително в прераснала фаза

→ Решение за контрол на кръстоцветни плевели, включително див синап

→ Двойно системно и взаимодопълващо се действие на активните вещества

→ Абсорбиране на хербицида едновременно от листата и корените на плевелите, което води до 100% усвояване

→ Безпроблемен контрол на плевелите дори и при променливи климатични условия, когато други хербициди не могат да се справят (ниски температури и сухи условия

) → Нов механизъм на действие, спомагащ за ефективен контрол на плевелите, включително на устойчиви видове към масово използвани хербициди

→ Без ограничения за следващите култури в сеитбооборота

→ Устойчив на отмиване от дъжд паднал един час след третиране

→ Селективен за зимна рапица (при прилагане според указанията в етикета)

→ Белкар™ съдържа вграден прилепител, който спомага за по-добрата абсорбция на продукта

→ Подходящ за технология без приложение на почвен хербицид

Белкар™ се прилага наесен от добре оформена втора двойка листа (BBCH 12)

. → Действието на Белкар™ не се повлиява от температурни амплитуди, както и от влагата и температурата на почвата, което осигурява по-широк прозорец за третиране при нестабилните есенни температури.

→ След проведени опити се установява, че конкурентни продукти не успяват да се справят със силно заплевелени участъци, докато активното вещество в Белкар™ - Arylex™, което е от нова химична група и с различен начин на действие, не се влияе толкова чувствително от нестабилното есенно време, което не само предоставя успех в борбата с плевелите, но и улеснява фермера кога да третира при лоши метеорологични условия

. → Прилагайте Белкар™ върху млади плевели в ранни фази от развитието им.

→ Избягвайте, да смесвате Белкар™ с растежни регулатори и фунгициди, за които е известно, че имат регулаторен ефект върху растежа, например метконазол, тебуконазол.

→ Избягвайте, да смесвате Белкар™ с противожитни хербициди

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: Широколистни плевели, включително кръстоцветни видове


ДОЗА: 50 мл/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Есенно от оформена втора двойка листа до начало на удължаване на стъблото

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти