You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Квелекс

Квелекс е новия хербициц на фирма Кортева за:
Мека и твърда пшеница
Ечемик
Ръж
Тритикале
ОвесСподели
Съдържание на активни вещества

Халоксифен-метил (Arylex™) -
104.232 г/кг
Флорасулам - 100 г/кг

Формулация

Водоразтворими гранули

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:
Едногодишни и многогодишни
широколисни плевели, в
това число устойчиви на
сулфонилуреи и
хормоноподобните хербициди

Вегетационно от разтворен
първи лист до край на
вретенене (BBCH 11 – 45)
(есен -пролет)

ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
Бударица 
Великденче 
Видове щир 
Войничица 
Врабчови чревца 
Врабчово семе 
Див морков 
Див лапад 
Див синап 
Дива ряпа 
Див фий 
Здравец 
Колендро 
Кориандър 
Лайка 
Лепка 
Лютиче 
Мак 
Мъртва коприва 
Поветица 
Попова лъжичка 
Паламида 
Подрумче 
Ралица 
Родилна трева 
Росопас 
Синя метличина 
Скърбица 
Слез 
Т. с. Слънчоглед 
Т. с. Рапица 
Теменужка 
 - Чувствителни плевели, - Умерено
чувствителни плевели,  - Устойчиви плевели

КАКВИ СЪВЕТИ ДА СЛЕДВАМЕ
ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ?
→ Доза на приложение в овес 3 г/дка с приле-
пител Виволт™90 – 0,2%
→ За борба с Clearfield® самосевки рапица
и слънчоглед през есента се препоръчва
третиране в доза – 5 г/дка + Виволт™90 –
0,2%
→ При висока плътност от упорити плевели
(паламида, великденче и теменужка), да се
прилага с прилепител Виволт™90 - 0,2% и в
ранни фази на развитие на плевелите
→ За пълен контрол на плевелният спектър
от житни и широколистни плевели при
пшеница, комбинирайте Палас® с Квелeкс®
в доза 3.5 г/дка
→ Може да се смесва с фунгициди (Иновор®,
Унивок®), противожитни хербициди (Па-
лас™ 75 ВГ), инсектициди, листни торове
и биостимулатори (Кинсидро™ Гроу, Ут-
риша® N), но винаги предварително да се
направи тест за смесимост
→ При употреба срещу плевели с восъчен
налеп и власинки се препоръчва добавяне-
то на Виволт™90 (прилепител)
→ Ако третирана култура с Квелекс® про-
падне по някаква причина следните кул-
тури могат да се засяват:
→ след един месец с почвена обработка -
пролетна пшеница, пролетен ечемик и
царевица след оран
→ след два месеца и почвена обработка -
слънчоглед
ШИРОКОЛИСТНИ

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти