You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Талендо Екстра

Активно вещество : Прокиназид – 160 г/л
                                    Тетраконазол – 80 г/л

Формулация: Емулсионен концентрат

Талендо® Екстра надгражда предшественика си Талендо®, като има още по-силно действие срещу оидиум и предотвратява възникването на резистентност. Притежава силно предпазно, системно, лечебно и изкореняващо действие при вече проявени симптоми, допълнително има изразена газова фаза.

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Прокиназид – 160 г/л
Тетраконазол – 80 г/л

Формулация

Емулсионен концентрат

Опаковки

1л, §12,5 мл, §4 мл

Какви са практическите предимства?
→ Талендо® Екстра притежава контактно, системно, предпаз-
но и лечебно действие
→ Синергизъм, различен механизъм на действие и взаимно до-
пълване на активните вещества
→ Допълнителната газова фаза осигурява контрол на оидиума
между зърната на грозда (включително новия прираст), като
ефикасността е висока - до 20 см от мястото на приложение
→ Бързо се пренася в растителните тъкани като защитава и
новия прираст

Лозя Брашнеста
мана (Oidium
tuckeri)
25 мл/дка Перевантивно, преди поява признаците на болестта
или най-късно до поява на първи признаци, до фаза
формиран грозд (BBCH 55-79)

• Най-добър ефект се получава когато се при-
лага предпазно или най-късно при първа поя-
ва на инфекция (първи признак на болестта)
• Може да се прилага при житни, лозя, овощни и
зеленчукови култури
• Смесим с Икуейшън® Про и ЗорвекТМ ВинабелТМ
за едновременна борба и срещу обикновена
мана
• При силен инфекциозен фон и условия за
развитие на болестта, прилагайте през
по-къс интервал от време
• Интервал 10-14 дни между две приложения
• Максимален брой приложения -3
• Работен разтвор – в зависимост от разви-
тата листна маса, от 50 до 100 л/дка

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти