You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Проксанил

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

400 г/л (36%) пропамокарб-хидрохлорид 

50 г/л (4,6%) симоксанил

ISO наименование: пропамокарб-хидрохлорид

 ПРОИЗВОДИТЕЛ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Пропамокарб хидрохлорид – Агрифар С.А., Белгия

Симоксанил – Оксон, Италия и Белхим Кроп Протекшън, Белгия

 ФОРМУЛАЦИЯ

Суспензионен концентрат (СК)

 ФУНКЦИЯ НА ПРЗ

Системен фунгицид за предпазни  и лечебни пръскания срещу картофена мана по картофи (Phytophtora infestans).

 КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

Втора професионална. Продукт, който може да се прилага от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

 ЛД 50 > 2000 мг/кг т.м. орално за плъх

 КАРАНТИНЕН СРОК - 14 дни

 МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ПРОКСАНИЛ е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и последействие от 3-4 седмици. Препарата се поема предимно чрез корените и от листата и оттам се разнася по проводящата сиситема на надземните части на растенията, като същевременно предпазва и новия прираст. Препарата се разгражда по време на вегетация и не застрашава следващите култури.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

ПРОКСАНИЛ е фунгицид, предназначен за цялостна защита зеленчукови култури срещу болести причинявани от гъбите от клас Oomycetes.

 РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА

Заповед за разрешаване на ПРЗ № РД 11-1086/14.10.2013

Удостоверение за разрешаване № 01191-ПРЗ/25.10.2013

Валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба – 31.08.2019 г.

 РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА

Култура

Болест

Доза

Момент на приложение*

Картофи

Мана

Phytophtora infestans

200 - 250 мл/дка

Листно приложение при първа поява на причинителя, от фаза - първото основно странично разклонение до фаза 50% покафенели листа (ВВСН 21-95). Максимален брой третирания – 6 за един вегетационен период през 7 дни.

 Техника на приложение:

Навесна тракторна пръскачка с хидравлични дюзи.

Могат да се третират както ранни, така и късни картофи. Ако продукцията е предназначена за преработка се консултирайте със специалист от преработвателното предприятие преди прилагане на продукта. Безопасносттъ към картофи, предназначени за сеитба не е гарантирана.

Третирането се извършва когато редовете се затворят или при настъпване на първия инфекциозен период. При благоприятни за развитието на маната периоди интервалът на третиране трябва да е 7 дни. Същият интервал трябва да се спазва при отглеждане на картофи на поливни площи.

Не пръскайте ако се очакват валежи. При отглеждане на поливни площи третиранията да се извършват след поливката.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Необходимото количество продукт се излива в наполовина пълен с вода резервоар на пръскачката при включени бъркалки. След хомогенизиране на разтвора резервоара да се долее до горе с вода. Бъркалката на пръскачката да остане включена по време на работа.

Количество работен разтвор- 40 л/дка

 СМЕСИМОСТ

ПРОКСАНИЛ е смесим с други пестициди. Въпреки това, поради голямото разнообразие на използваните в различните формулации повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители не се препоръчва приготвяне на резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма проява на фитотоксичност при конкретните условия на ползване. При приготвяне на резервоарна смес първо трябва да се разтвори ПРОКСАНИЛ в цялото количество вода, а след това към разтвора да се прибави другия препарат, като непрестанно и интензивно се разбърква. Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Да се спазват сроковете на третиране и качеството на пръскане.

Опаковки25 мл„ 250 мл„ 1л„ 10 л.Сподели
Съдържание на активни вещества

Формулация

Опаковки

0,250 л, §0,025 л

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти