You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Куадрис 25 СК

Активно вещество: 250 г/л азоксистробин

Категория на употреба: Непрофесионална III - прилага се от лица, навършили 18 години

Формулация: Суспензионен концентрат

Производител: Синджента Кроп Протекшън - Швейцария

Екотоксичност: Токсичен за водните организми.

Разрешително № 01003-4/04.11.2014г.

Широк спектър на действие срещу основните болести при много култури: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене, алтернария и др.

Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие.

Разрешена употреба:

Краставици - Мана, брашнеста мана (оидиум) - 75мл./дка превантивно или при първи симптоми на болестта. 3 последователни пръскания  за по-добър ефект.

Домати - Картофена мана, кафяви листни петна - 75мл./дка превантивно или при първи симптоми на болестта.

Лозя - Сиво гниене - 75мл./дка превантивно или при първи симптоми на болестта. Максимален брой приложения - 4.

Картофи - Ризоктония, Антракноза - 300мл./дка. в отворената бразда преди полагане на посевния материал.

Карантинен срок: Зеленчуци - 3 дни, лозя  - 21 дни, картофи - не се изисква

 

Предлагани опаковки: 0.025мл.Сподели
Съдържание на активни вещества

250 г/л азоксистробин

Формулация

Суспензионен концентрат

Опаковки

0,025 л

култура За контрол на Доза на приложение Момент на приложение Карантинен срок
лозя (винени и десертни сортове) Мана (Plasmopara viticola), Екскориоза (Phomopsis viticola), Черно гниене (Guignardia bidwellii), Брашнеста мана (Erysiphe necator) 75 -100 мл/дка със 100л/дка работен разтвор   Превантивно или при първите симптоми на болестта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон. 21 дни

Практически предимства:

  • Широк спектър на действие срещу основните болести при много култури: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене, алтернария и др.
  • Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
  • Кратък карантинен срок
  • Стимулира фотосинтезата – ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията
  • Забавя процеса на стареене на листата поради блокиране производството на етилен
  • Висококачествена, удобна за употреба формулация

Съвети при приложение:

  • Следвайте указанията за приложение на Куадрис, посочени върху етикета
  • При благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7 до 10 дни
  • При лозя, когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб прилагайте през интервал от 10 до 12 дни
  • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно преди развитие на болестта

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти