You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Икуейшън Про

Икуейшън про е комбиниран, локално-системен и контактен фунгицид за борба с мана и други икономически значими болести при зеленчуци и лозя.

Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г

 

 

 

 

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 225 г/кг фамоксадон + 300 г/кг симаксанил

Формулация

Формулация: вододиспергируеми гранули

Опаковки

400гр, §20гр, §2гр

Икуейшън Про е локално-системен и контактен, комбиниран фунгицид. Фамоксадонът има контактно и предпазно действие. Той се свързва здраво за кутикулата на растителните части и не позволява диференцирането на спорангиите в зооспори. Притежава изключителна устойчивост на дъжд и е ефективен срещу гъбите от всички патогенни класове.
Симоксанилът има лечебно действие. Той прониква бързо в растителните тъкани и спира растежа на мицела. По този начин Икуейшън Про действа върху всички стадии на развитие на патогените.

Лозя: Мана (Plasmopara viticola), антракноза (Gloeosporium ampelophagum) и Екскориоза (Phomopsis viticola)0,04% (40 г/дка). Карантина 28 дни

Картофи: Мана (Phytophthora infestans), алтернария (Alternaria solani) и Брашнеста мана (Cladosporium fulvum) 40 г/дка. Карантина 14 дни

Домати: Мана (Phytophthora infestans), алтернария (Alternaria solani)и брашнеста мана (Cladosporium fulvum) 0,04% (40 г/дка). Карантина 3 дни

Краставици: Мана (Pseudoperonospora cubensis)и алтернария (Alternaria cucumerina)0,04% (40 г/дка). Карантина 7 дни

Други регистрации в Европейски страни:

0,04 %  ( 40 г/дка )

* екскориоза, антракноза, брашнеста мана, червен бренер по лозя

* алтернария по картофи

* алтернария, сиви листни петна и листна песен по домати

* мана по тютюн

* кубинска мана по краставици

Интервал на третиране: 8-10 дни за домати и картофи, 10-14 дни за лозя и краставици – в зависимост от климатичните условия.

 

Икуейшън Про е най-ефективен,  когато се прилага превантивно,  преди поява на болестта или в много ранни фази на инфекция,  преди да се наблюдават видими симптоми от болестта. При нормални метеорологични условия, третирайте с Икуейшън Про през 10-14 дневен интервал за лозята и 8-10 дни интервал за домати и   картофи. Въпреки това интервалът може да бъде намален на 7 дни при дъждовно време, което води до много кратък инкубационен период и висок риск от инфекции.

 

Икуейшън Про е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането. Икуейшън Про може да се редува с други фунгициди против мана. В този случай при определяне на интервала на третиране,  трябва да се вземат под внимание качествата на другите продукти. В случай,  че след използуване на контактен фунгицид падне дъжд, трябва веднага да се третира с Икуейшън Про.

Ограничения при употреба

Да не се използва при окрасни растения и цветя

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти