You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Дифкор 250 ЕК

Дифкор 250 ЕК е системен фунгицид с широк спектър на действие и е ефективен срещу голям брой гъбни заболявания при растенията. 

Категория на употреба: Непрофесионална III - прилага се от лица, навършили 18 години

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 250 г/л дифеноконазол

Формулация

Формулация: Емулсопнен концентрат

Опаковки

5 л, §1 л, §0,020 л, §0,007 л

Дифкор 250 ЕК  има силно изразено предпазно и лечебно действие, а чрез своето трансламинарно действие прониква много бързо през листата и се движи акропетално. Активното вещество инхибира нарастването и разпространението на мицела и подтиска спороношението или репродуктивността на гъбата, като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген. Дифеноконазол е с много висока активност и широк спектър на действие, подтиска развитието на патогенни микроорганизми от класовете Аскомицети, Базидиомицети и Деутеромицети  и  е най-доброто средство за борба срещу гъбните болести от род Алтернария.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ При ябълки, круши и дюли срещу струпясване (Venturia sp.), в доза 15 мл/дка. Прилага се във всички фенофази съобразено с карантинния срок  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от10 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* при ябълки и дюли – 21 дни; при круши – 14 дни. ДИФКОР 250 ЕК При праскови и кайсии срещу ранно и късно кафяво гниене (Monilia spр. ) и брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla) в доза 20 мл/дка. Прилага се във всички фенофази съобразено с карантинния срок  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 7 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* при праскови и кайсии– 14 дни. При сливи срещу ранно и късно кафяво гниене (Monilia spр. ) по цветовете и клонките в доза 20 мл/дка. Прилага се по време на цъфтеж, първи отворени цветовекрай на цъфтежа (BBCH 60-69).  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 7 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* при праскови и кайсии–не се изисква. При моркови и пъщарнак срещу алтернариоза (Alternaria spр.) и брашнеста мана (Oidium sp.) в доза 50 мл/дка. Прилага се от край нарастване на розетка до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89).  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни. Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – 14 дни. При козя брада (черен корен) срещу брашнеста мана, в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза край нарастване на розетка до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89). Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – 14 дни. При ряпа срещу черни петна (Alternaria brassicae) и Mycosphaerella brassicicola, в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза край на нарастване на розетката до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89).  Максимален брой приложения – 3, през интервал минимален от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – 14 дни. При стъблена целина срещу листен пригор (Septoria apiicola), в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза край на нарастване на розетката до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89). Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – 14 дни. При червено и захарно цвекло срещу ръжда (Uromyces betae), в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза листата покриват 90% от повърхността до пълна зрялост: обвивката на семената със специфичен за сорта цвят и вид (BBCH 39-89).  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка Карантинен срок* – при червено цвекло – 14 дни, при захарно цвекло – 21 дни. При цикория (корени) срещу ръжда, в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза 10 или повече същински листа разтворени до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 20-89).  Максимален брой приложения -1.  Количество работен разтвор – 20-100л/дка.  Карантинен срок* – 21 дни. При цикория Витлуф срещу ръжда, алтернариоза (Alternaria cichorii) и брашнеста мана, в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза котиледоните напълно разтворени до пълно узряване: семена цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 10-89).  Максимален брой приложения -1.  Количество работен разтвор – 20-100л/дка.  Карантинен срок* – 21 дни. При аспержи срещу ръжда и Stemphylium vesicarium , в доза 50 мл/дка. Прилага се след прибиране на реколтата (BBCH 40-89).  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – не се изисква. При броколи, главесто зеле и брюкселско зеле срещу черни петна (Alternaria brassicae) и Mycosphaerella brassicicola, в доза 50 мл/дка. Прилага се след фенофаза 10 или повече същински листа разтворени до пълно узряване (BBCH 20-89).  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка  Карантинен срок* при броколи – 14 дни, при главесто зеле, брюкселско зеле– 21 дни При домати, срещу кафяви петна (Alternaria sp.), сиво гниене (Botrytis sp), и Sclerotinia sp , в доза 50 мл/дка. Прилага се след фенофаза 10 или повече листа на главното стъбло до пълна зрялост (BBCH 20-89).  Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – 7 дни. При маслодайна рапица (зимна и пролетна), срещу сухо стъблено гниене (Phoma lingam), чернилка (Alternaria brassicae) и склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiorum) в доза 50 мл/дка. Прилага се след фенофаза оформени са 9 или повече листа до 20% от шушулките са оформени (BBCH 19-72).  Максимален брой приложения – 2, през минимален интервал от 18 дни.  Количество работен разтвор – 10-40 л/дка.  Карантинен срок* – 56 дни. При бобови растения (само за семепроизводство) срещу ръжда (Uromyces sp.) в доза 50 мл/дка. Прилага се от фенофаза 9 или повече листа (с прилистници)се разтварят до пълна зрялост (BBCH 19-89).  Максимален брой приложения – 2, през минимален интервал от 14 дни. ДИФКОР 250 ЕК  Количество работен разтвор – 10-40 л/дка.  Карантинен срок* – не се изисква. При рози (полско и оранжерийно производство) срещу черни петна (Marssonina sp), ръжда (Phragmidium mucronatum) и брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa var. rosae) в доза 100 мл/дка. Прилага се от цъфтеж до прибиране.  Максимален брой приложения – 1.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.  Карантинен срок* – не се изисква. При декоративни дървета и храсти срещу брашнеста мана, алтернариоза (Alternaria sp.), аскохитоза (Ascochyta sp.) и плесени (Cladosporium sp.) в доза 50 мл/дка. Прилага се при наличие на листа.  Максимален брой приложения – 2, през минимален интервал от 14 дни.  Количество работен разтвор – 20-100 л/дка  Карантинен срок* – не се изисква. 

Конвенционална наземна техника, с изключение на декоративни дървета и храсти, където продуктът се прилага с ръчна пръскачка. 

Култура: Ябълки, Круши, Дюли

 • Болест: Струпясване (Venturia sp.)
 • Дозировка: 15 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се във всички фенофази съобразено с карантинния срок
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от10 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок - при ябълки и дюли – 21 дни; при круши – 14 дни.

 

Култура: Праскови и Кайсии

 • Болест: ранно и късно кафяво гниене (Monilia spр. ) и брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla) 
 • Дозировка: 20 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се във всички фенофази съобразено с карантинния срок
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 7 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок - при праскови и кайсии– 14 дни.

 

Култура: Сливи

 • Болест: ранно и късно кафяво гниене (Monilia spр. ) по цветовете и клонките
 • Дозировка: 20 мл/дка.
 • Време на прилагане: Прилага се по време на цъфтеж, първи отворени цветове и край на цъфтежа (BBCH 60-69). 
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 7 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – при сливи – само за семепроизводство

 

Култура: Моркови и Пащърнак

 • Болест: Алтернариоза (Alternaria spр.) и Брашнеста мана (Oidium sp.)
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от край нарастване на розетка до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – 14 дни

 

Култура: Козя брада (черен корен)

 • Болест: Брашнеста мана
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза край нарастване на розетка до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – 14 дни.

 

Култура: Ряпа

 • Болест: Черни петна (Alternaria brassicae) и Mycosphaerella brassicicola
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза край на нарастване на розетката до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през интервал минимален от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – 14 дни.

 

Култура: Стъблена целина

 • Болест: листен пригор (Septoria apiicola)
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза край на нарастване на розетката до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 39-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – 14 дни.

 

Култура: Червено и Захарно цвекло

 • Болест: ръжда (Uromyces betae)
 • Дозировка: 50 мл/дка.
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза листата покриват 90% от повърхността до пълна зрялост: обвивката на семената със специфичен за сорта цвят и вид (BBCH 39-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка
 • Карантинен срок – при червено цвекло – 14 дни, при захарно цвекло – 21 дни.

 

Култура: Цикория (корени)

 • Болест: ръжда
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза 10 или повече същински листа разтворени до пълно узряване, семената на цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 20-89).
 • Максимален брой приложения -1
 • Количество работен разтвор – 20-100л/дка.
 • Карантинен срок – 21 дни.

 

Култура: Цикория Витлуф

 • Болест: ръжда, алтернариоза (Alternaria cichorii) и брашнеста мана
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза котиледоните напълно разтворени до пълно узряване: семена цяло растение с типичен цвят и твърдост (BBCH 10-89).
 • Максимален брой приложения -1.
 • Количество работен разтвор – 20-100л/дка.
 • Карантинен срок – 21 дни.

 

Култура: Аспержи

 • Болест: ръжда и Stemphylium vesicarium
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се след прибиране на реколтата (BBCH 40-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – не се изисква.

 

Култура: БроколиГлавесто зеле и Брюкселско зеле

 • Болест: черни петна (Alternaria brassicae) и Mycosphaerella brassicicola
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се след фенофаза 10 или повече същински листа разтворени до пълно узряване (BBCH 20-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка
 • Карантинен срок - при броколи – 14 дни, при главесто зеле, брюкселско зеле– 21 дни

 

 

Култура: Домати

 • Болест: кафяви петна (Alternaria sp.), сиво гниене (Botrytis sp), и Sclerotinia sp
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се след фенофаза 10 или повече листа на главното стъбло до пълна зрялост (BBCH 20-89).
 • Максимален брой приложения – 3, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – 7 дни.

 

Култура: Маслодайна рапица (зимна и пролетна)

 • Болест: сухо стъблено гниене (Phoma lingam), чернилка (Alternaria brassicae) и склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се след фенофаза оформени са 9 или повече листа до 20% от шушулките са оформени (BBCH 19-72).
 • Максимален брой приложения – 2, през минимален интервал от 18 дни.
 • Количество работен разтвор – 10-40 л/дка.
 • Карантинен срок – 56 дни.

 

Култура: Бобови растения (само за семепроизводство)

 • Болест: ръжда (Uromyces sp.)
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от фенофаза 9 или повече листа (с прилистници)се разтварят до пълна зрялост (BBCH 19-89).
 • Максимален брой приложения – 2, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 10-40 л/дка.
 • Карантинен срок – не се изисква.

 

Култура: Рози (полско и оранжерийно производство)

 • Болест: черни петна (Marssonina sp), ръжда (Phragmidium mucronatum) и брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa var. rosae)
 • Дозировка: 100 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се от цъфтеж до прибиране.
 • Максимален брой приложения – 1.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка.
 • Карантинен срок – не се изисква.

 

Култура: Декоративни дървета и храсти

 • Болест: брашнеста мана, алтернариоза (Alternaria sp.), аскохитоза (Ascochyta sp.) и плесени (Cladosporium sp.) 
 • Дозировка: 50 мл/дка
 • Време на прилагане: Прилага се при наличие на листа.
 • Максимален брой приложения – 2, през минимален интервал от 14 дни.
 • Количество работен разтвор – 20-100 л/дка
 • Карантинен срок – не се изисква.

 

Смесимост

При смесване с друг продукт е задължително да се направи предварителен тест за проверка на физическата и биологична съвместимост.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти