You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

КУСАБИ 300 СК

Кусаби е фунгицид за борба с брашнеста мана при лозя.Пириофенон е високоефективен фунгицид от най-ново поколение активно вещество – арил фенил кетони, като има и силно изразено действие чрез газова фаза.  Има превантивно действие като предотвратява образуването на апресории и прорастването на гъбните хифи в растителните клетки. Притежава също и лечебно действие, като спира образуването на хифи, мицел и спори.

Комбинираният ефект от превантивното и лечебното действие на активното вещество осигурява дълготрайна защита на третираните култури. Кусаби има силна газова фаза, която поддържа оптимално покритие в лозовото растение и предпазва и грозда от нападение.

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно в-во : 300 г/л пириофенон

Формулация

Формулация : суспензионен концентрат - СК 

Опаковки

1 л., §

Регистрация : 30 мл/дка – брашнеста  мана по лоза 
Карантинен срок : 28 дни

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти