You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Алегро

Фунгицидът контролира напълно брашнеста мана, мрежовидни петна, септориоза, видове ръжди при пшеница и ечемик, приложен в правилния момент – съществуващи регистрации в ЕС.

Притежава физиологичен и антистрес ефект – усилва процеса на фотосинтеза и усвояванетона хранителните вещества от културата.

Осигурява пълен контрол на болести, продължителен период на защита, по-висок и качествен добив.

Устойчив на валежи 1 час след третиране.Сподели
Съдържание на активни вещества

 

Крезоксим – метил – 125 г/л Епоксиконазол – 125 г/л

Формулация

Суспензионен концентрат (СК).

Опаковки

Алегро® е доказал се през годините в практиката високоефективен фунгицид, съдържащ един от най-добрите триазоли и стробилуринови активни вещества, който контролира всички най-важни болести (брашнеста мана, мрежовидни петна, септориоза, видове ръжда) при пшеница и ечемик, приложен в точния момент (съществуващи регистрации в ЕС)

Забавя процеса на стареене на листата, при което оста­ват по-дълго време зелени и се удължава фотосинтезата Предпазно, контактно, системно и лечебно действие Притежава физиологичен и антистрес ефект- усилва проце­са на фотосинтеза и усвояване на хранителните вещества от културата

Предпазно, контактно, системно и лечебно действие → Притежава физиологичен и антистрес ефект– усилва процеса на фотосинтеза и усвояване на хранителните вещества от културата → Осигурява пълен контрол на болести, продължителен период на защита, по-висок и качествен добив → Може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба → Много силно молекулно преразпределение в тъканите на третираните листа на житните култури, пълен и ефикасен контрол на болестите

 → Гъвкаво приложение – с хербицида в (препоръчителна доза 60-80 мл/дка) или при поява на флагов лист  (препоръчителна доза 80 мл/ дка)

→ За едновременен контрол на плевели и болести може да се смесва с Дерби® Супер Едно, Старане™ Голд, Палас® 75 ВГ или Корело™ Дуо в зависимост от плевелните асоциации

→ За едновремен контрол на болести и неприятели може да се смесва с инсектициди

→ За недопускане на инфекция се препоръчва превантивно използване на Алегро® или най-къснo при откриване на първи признак на съответната болест

→ Дъжд, паднал 1 час след приложение, не намалява ефикасността на продукта

→ Температурен интервал на приложение от +8°С, до +25°С

Пшеница и ечемик  Брашнеста мана и Кафява ръжда, видове септория, видове ръжди, мрежовидни петна и ринхоспориум* 50 – 100 мл/дка  - Превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза във фаза братене – начало на вретенене или от поява на флагов лист до изкласяване 

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти