You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Куикфос пелети/дражета

ФУМИГАНТ ЗА БОРБА СЪС СКЛАДОВИ НЕПРИЯТЕЛИ

Активно вещество: 57 % алуминиев фосфид

Формулация: пелети/дражета

Производител: Юнайтед Фосфорус Великобритания

Екотоксичност: Силно токсичен.

Категория за употреба: І – ва. За употреба само от лица с висше агрономическо образование /специалност растителна защита/

Карантинен срок: 45 дни за зърно

Срок на годност: 2 години

Разрешение за употреба: Удостоверение №  152//09.12.2004г. на Министъра на земеделието и храните.

Разрешена употреба: 30 пелети /тон зърно.

За обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица /Sitophilus oryzae/, житна гъгрица /Sitophilus granarius/, зърнов бръмбар /Rhizoperta dominica/, ръждивочервен брашнян бръмбар /Tribolium castaneum/, суринамски брашнояд /Oryzaephilus surinamensis/, ръждивочервен зърнов бръмбар /Criptolestes ferrogineus/, Palorus spp. Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 С, 5 денонощия при t на зърното 15-20 С, 7 денонощия при t на зърното 10-15 С

Забележка: Третирането да се извърши с автоматичен дозатор над редлера на силозната клетка. За празното пространство над зърното  в силозната клетка да се дозира на повърхността по 1 табл./кв.м.

Начин на действие: фумигант за борба със складовите неприятели по зърно в насипно състояние и складови помещения.

Приложение: срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.

Ограничения при употреба Да не се отваря в жилищни помещения, отделя задушлив силно токсичен газ!

Да не се извършва фумигиране, когато температурата на стоката е под 5 С.

Опаковки : 1кг. (~1666 бр. пелети/дражета)Сподели
Съдържание на активни вещества

Активно вещество: 57 % алуминиев фосфид

Формулация

Формулация: пелети/дражета

Опаковки

1кг

фумигант за борба със складовите неприятели по зърно в насипно състояние и складови помещения.

За обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица /Sitophilus oryzae/, житна гъгрица /Sitophilus granarius/, зърнов бръмбар /Rhizoperta dominica/, ръждивочервен брашнян бръмбар /Tribolium castaneum/, суринамски брашнояд /Oryzaephilus surinamensis/, ръждивочервен зърнов бръмбар /Criptolestes ferrogineus/, Palorus spp. Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 С, 5 денонощия при t на зърното 15-20 С, 7 денонощия при t на зърното 10-15 С

Забележка: Третирането да се извърши с автоматичен дозатор над редлера на силозната клетка. За празното пространство над зърното  в силозната клетка да се дозира на повърхността по 1 табл./кв.м.

Начин на действие: фумигант за борба със складовите неприятели по зърно в насипно състояние и складови помещения.

Приложение: срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнян бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.

Ограничения при употреба Да не се отваря в жилищни помещения, отделя задушлив силно токсичен газ!

Да не се извършва фумигиране, когато температурата на стоката е под 5 С.

Ограничения при употреба Да не се отваря в жилищни помещения, отделя задушлив силно токсичен газ!

Третирането да се извърши с автоматичен дозатор над редлера на силозната клетка. За празното пространство над зърното  в силозната клетка да се дозира на повърхността по 1 табл./кв.м.

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Подобни продукти