You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Дрийм Сойл - гранулирана тор за основно торене

ДРИЙМ СОЙЛ е сертифициран за биологично земеделие от ,,ECOCERT’’, като ORGANIC PRODUCT одобрен за употреба в целия Европейски съюз в съответствие с директива EEC №2092/91

ДРИЙМ СОЙЛ е балансиран органичен тор, богат на активни вещества от три вида водорасли Sargassum, Laminaria  и Ascophillum nodosum .

Подобрява структурата  на почвата - аерация, механичен състав, pH), увеличава способността за задържане на влага.

 Активира микрофлората по-активно да минерализира органичната материя в почвата. 

Увеличава ефикасността от използването на химичните водоразтворими и гранулирани торове за основно торене, като намалява способността им лесно да се отмиват и свързват химически в почвата.

 Сподели
Съдържание на активни вещества

Съдържание:

Елементи Съдържание
Органични вещества  > 45 %
Екстракт от морси водорасли >10 %
N 2%
P2O5 2%
K2O 2%
Ph 7

Формулация

Формулация: Гранули 2-3мм

Опаковки

20 кг., §5 кг.

ДРИЙМ СОЙЛ е източник на органична материя, получена по патентована ензимолизна технология, предоставяща хранителните вещества в лесноусвоима форма за растенията.

 ДРИЙМ СОЙЛ позволява интелигентен  контрол на хормоналния баланс на растенията и повишава тяхната устойчивост.

 ДРИЙМ СОЙЛ повишава усвояването на хранителни вещества и тяхното   постепенното освобождаване на. Приложен последователно няколко подобрява трайно почвената структура – аерацията, механичен състав и pH, повишавайки катионния обмен и влагозадържащата ѝ способност.

ДРИЙМ СОЙЛ  активира почвената микрофлора по-бързо да минерализира наличната органична материя.

ДРИЙМ СОЙЛ  възстановява почвеното плодородие, намалява микотоксините и фитопатогените в почвата.

ДРИЙМ СОЙЛ   стимулира покълването и поникването на семената и развитието на кореновата система на растенията. Предпазва от дисплазия  кореновата система.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгининовата киселина в ДРИЙМ СОЙЛ намалява вредните последствия от стреса при растенията причинени от недостиг на вода.

ДРИЙМ СОЙЛ повишава ефективното усвояване на наличните минералните торовете, като предотвратява тяхното отмиване, което позволява намаляване на дозата им.

ДРИЙМ СОЙЛ повишава качеството и количеството на добива.

 

 

Дрийм Сойл може да се плилага самостоятелно или комбинирано с химическите торове внесени с основното торене в съотношение 1:3 в доза съобразено получените резултати от агрохимическия анализ на почвените проби.Дрийм Сойл е подходящ при производстов на разсади.

Зеленчуци 20-70кг/дка;

Овощни култури 20-70кг/дка; 1,5-2 кг на растение;

Полски култури 20-70кг/дка

Дрийм Сойл + минерални торове NPK в съотношение 1:3

Цветя и декоративни растения 20-70кг/ дка.

Дрим Сойл + минерални торове NPK при цветя 1:5

Дрийм Сойл е подходящ при производстов на разсади /зеленчуци, цветя/. Смесване с почва и торопочвени субстрани в съотношение 1:5.

Дрийм Сойл може да се плилага самостоятелно или комбинирано с химическите торове внесени с основното торене в съотношение 1:3 в доза съобразено получените резултати от агрохимическия анализ на почвените проби.Дрийм Сойл е подходящ при производстов на разсади.

Зеленчуци 20-70кг/дка;

Овощни култури 20-70кг/дка; 1,5-2 кг на растение;

Полски култури 20-70кг/дка

Дрийм Сойл + минерални торове NPK в съотношение 1:3

Цветя и декоративни растения 20-70кг/ дка.

Дрим Сойл + минерални торове NPK при цветя 1:5

Дрийм Сойл е подходящ при производстов на разсади /зеленчуци, цветя/. Смесване с почва и торопочвени субстрани в съотношение 1:5.
 

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти