You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
agrobio-trading-main-img

Алга900

АЛГА 900 е екстракт от морски водорасли, произведен по нова технология гарантираща устойчиво съотношение на основните растителни хормони /Цитокини, Гиберилини и Ауксини/, при запазено ниско молекулно тегло, което прави продукта лесно разтворим с отлична усвояемост от третираните растения.

АЛГА 900 гарантира достигането на максималния генетичен потенциал от третираните култури,  висок и качествен добив

Отличните резултати от АЛГА 900 се дължат на PGR /фитохормони/, особено, когато растенията са затруднени да произвеждат собствени фитохормони  при неблагоприятни  условия /ниски и високи температури, засушаване, преовлажняване, липса на достатъчно хранителни елементи, повреди от вредители и други/

АЛГА 900 съдържа само от групата на цитокинините 900 ррm фитохормони, от които най-съществена роля играе Зеатинът, който стимулира деленето и растежа на клетките, покълването и поникването на семената, предотврятяване на стреса при разсаждане. В комбинация с гиберелините и ауксините подпомага образуването на репродуктивните органи на растението и задържането на завръзите.

Зеатинът повишава устойчивостта на растенията срещу редица болести, а също така повишава калусообразуването при нараняването или резитба.

            Друг съществен принос на Зеатин заедно с Ауксин при третиране с АЛГА 900 е допълнителното коренообразуване при растенията, а при житните култури образуването на повече продуктивни „братя“ и повече разклонения при рапица, бобови, пипер, патладжан.

 

АЛГА 900 инхибира производстото на етилен, който ускорява стареенето на клетките и е причина за преждевременната дехидратация и загниване на растенията. При изкореняване на растения или рязане на части от тях /цвят и др./ третираните с АЛГА 900 запазват своя свеж вид много по-дълго от нетретираните.

Високото съдържание на аминокиселини, като Глутамин, Аргинин, освен че стимулира развитието на кореновата система, увеличава от една страна производството на хлорофил, от друга регулира отварянето на устицата и изпарителните процеси, с което намаляват загубите на вода и увеличава устойчивостта на засушаване.

АЛГА 900 чрез регулиране постъпването на хранителните вещества, делението на клетките, регулиране изпарението на вода спомага за намаляване деформацията на плодовете при трайните и зеленчукови култури.

Наличието на мощния хелатен агент Манитол  в АЛГА 900 спомага катионите да проникват и да се поглъщат по-лесно от растенията, а с това по- ефективно да се оползотворяват наличните конвенционални внесени химически торове.

Освен разгледаните дотук компоненти, които съдържат АЛГА 900, той  има в състава си още , жизнено важните за растежа, развитието и плододаването на всички растителни видове, такива макро и микроелементи, като N, P, K, Mg, Ca, Fe, S, Cu, органични вещества.

Затова АЛГА 900 е един наистина комплексен органичен тор, продукт, който осигурява физиологичен баланс, при който третираните култури в максимална степен реализират своя генетичен потенциал.

 

 

АЛГА 900 – по-силно средство в ръцете на земеделските производители

 

АЛГА 900 е смесим с повечето ПРЗ, но все пак е необходимо  да се прави тест за смесимост. Вода с високо съдържание на карбонати, може да доведе до пресичане на разтвора, в такива случаи препоръчваме използването на Ph буфератор.

АЛГА 900 е сертифициран за биологично земеделие от ,,ECOCERT’’, като ORGANIC PRODUCT одобрен за употреба в целия Европейски съюз в съответствие с директива EEC №2092/91Сподели
Съдържание на активни вещества

Елементи Съдържание  
Органични вещества  >55 - 65%  
Алгининова киселина (полизахарид) >10 - 12%  
PGR (цитокинини, гиберилини, ауксини, абсцисинова киселина, бетаин) 600ppm  
Манитол  3%  
Аминокиселини >2,2 %  
N 0,5 - 0,8%  
P2O5 1%  
K2O 17 - 19%  
Mg 0,5 - 0,8%  
Ca 0,6 - 1,8%  
S 1%  
Fe 0,15 - 0,3%  
Cu 25 - 45ppm  
pH  9-11  

Формулация

Дребни кристали / люспи
 

Най-комплексния органичен тор

АЛГА 900

Органичен тор и биостимулатор получен по нова технология на производство

 

 

Алга 900 е екстракт от морски водорасли, произведен по нова технология гарантираща устойчиво съотношение на основните растителни хормони /Цитокини, Гиберилини и Ауксини/, при запазено ниско молекулно тегло, което прави продукта лесно разтворим с отлична усвояемост от третираните растения.

Алга 900 гарантира от третираните култури да се получават добиви близки до техния максимален генетичен потенциал.

Отличните резултати от Алга 900 се дължат на PGR /фитохормони/, особено, когато растенията са затруднени да произвеждат собствени фитохормони  при неблагоприятни  условия /ниски и високи температури, засушаване, преовлажняване, липса на достатъчно хранителни елементи, повреди от вредители и други/

Алга 900 съдържа само от групата на цитокинините 900 ррm фитохормони, от които най-съществена роля играе Зеатинът, който стимулира деленето и растежа на клетките, покълването и поникването на семената, по доброто развитие на новозасадения разсад. В комбинация с гиберелините и ауксините подпомага образуването на репродуктивните органи на растението и задържане на по-голям процент завързи и семена.

Доказано е, че Зеатинът повишава устойчивостта на растителните видове срещу редица болести, също така повишава калусообразуването при нараняването или резитба на растенията.

            Друг съществен принос на Зеатинът заедно с Ауксин при третиране с Алга 900 е допълнителното коренообразуване при растенията, а при житните култури образува нето на повече продуктивни „братя“ и повече разклонения при рапица, бобови, пипер, патладжан.

 

Алга 900 инхибира производстото на етилен, който ускорява стареенето на клетките и е причина за преждевременната дехидратация и загниване на растенията. При изкореняване на растения, или рязане на части от тях /цвят и др./ третираните с Алга 900 запазват своя свеж вид много по – дълго от нетретираните.

Високото съдържание на аминокиселини, като Глутамин, Аргинин, освен че стимулира развитието на кореновата система, увеличава от една страна производството на хлорофил, от друга регулира отварянето на устицата и изпарителните процеси, с което намаляват загубите на вода и увеличава устойчивостта на засушаване.

Алга 900 чрез регулиране постъпването на хранителните вещества, делението на клетките, регулиране изпарението на вода спомага за намаляване деформацията на плодовете при трайните и зеленчукови култури.

Наличието на мощния хелатен агент Манитол  в Алга 900 спомага катионите да проникват и да се поглъщат по-лесно от растенията, а с това по- ефективно да се оползотворяват наличните конвенционални внесени химически торове.

Освен разгледаните дотук компоненти, които съдържат Алга 900, той  има в състава си още , жизнено важните за растежа, развитието и плододаването на всички растителни видове, такива макро и микроелементи, като N, P,  Mg, Ca, Fe, S, Cu, органични вещества.

Затова Алга 900 е един наистина комплексен органичен тор, продукт, който осигурява физиологичен баланс, при който третираните култури в максимална степен реализират своя генетичен потенциал.

 

Това е Алга 900 - ново мощно средство в ръцете на земеделските производители.

Алга900 - приложение

Култура

Момент на приложение

Доза:

Пшеница и ечемик

От братене до изкласяване

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Третиране на семена: 50 гр./100 кг. семена

Рапица

Преди и след цъфтеж

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Третиране на семена: 50 гр./100 кг. семена

Слънчоглед

След 4-ти същински лист

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Третиране на семена: 50 гр./100 кг. семена

Зеленчуци

За третиране на разсади

Преди и след разсаждане

В активна вегетация

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Капково напояване: 200-300 гр./дка

Поливане на разсади: 200-300 гр./дка

 

Картофи

При 15-20 см. височина на растенията

Преди и след цъфтеж

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Капково напояване: 200-300 гр./дка

Третиране на семена: 50 гр./100 кг. семена

Маслодайна роза

В активна вегетация

Преди цъфтеж

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Капково напояване: 200-300 гр./дка

 

Лавандула

В активна вегетация

Преди цъфтеж

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

 

 

Овощни култури и лозя

В активна вегетация

Преди цъфтеж

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Капково напояване: 200-300 гр./дка

 

Ягоди и малини

В активна вегетация

Преди и след цъфтеж

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Капково напояване: 200-300 гр./дка

 

Тютюн

В активна вегетация

2-3 пъти на сезон

Листно приложение: 25-50 гр./дка

Капково напояване: 200-300 гр./дка

 

 

Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.

{{ msgagree }}
Абонирай се

Свързани статии

Подобни продукти