You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Борбата с многогодишните плевели трябва да се води преди всичко при основната обработка на почвата, която може да се съчетае с внасянето на подходящи хербициди. При вегетационното приложение на хербициди се постига по-висика степен на ефективност, тъй като те не се влияят от почвената влажност.

Сподели
Последни статии от категория "Царевица"