You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Най-познатия вредител по рапицата е рапичният цветояд. Основното време за нанасяне на щети е преди цъфтеж. По това време цветните пъпки са още заедно на един куп. Цветоядът търси храна (цветен прашец), прегризва пъпките и наранява близалцето. От наранения цвят не се развива чушка.(По оста на цветоноса остават само цветовете с къси дръжки.) По време на цъфтежа вредите от цветояда вече са no-малки, защото той може да достигне до търсения цветен прашец без да нарани близалцето. Борбата срещу цветояда по принцип съвпада с третирането срещу хоботниците, т.е. провежда се в началото на израстване на стъблото.

Препарати

Сподели