You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Примерна технология за опазване на домати от болести, неприятели и плевели и листно приложение на органо минерални торове - биостимулатори

agrobio-trading-main-img
       
Фенофаза на  Болести и неприятели Продукти за растителна защита Органо минерален
развитие на културата срещу, които се третира Разрешени за утпотреба. Дози тор - Биостимулиране.
    Карантинен срок Доза
1 2 3 4
Производство на разсад сечене на разсада Площите за разсадопроизводство да се сменят Дрийм Сойл(Алга Сойл)
  предпазно ежегодно. При домашно производство в сандъчета 20-70 кг/дка
    да се сменя почвата. При необходимост се третира Може да се комбинира с NPK
    почвата с Проплант 0,1 %- /5мл-5л. вода за кв. м. Съотношение 1:3
    или Ривал /по същата технология/ Подобрява структурата и
      почвената микрофлора
       
Преди сеитба  срещу едногодишни житни  Девринол 4 Ф- 400-500мл/дка /50мл/10л вода за  
2-3 дни и някои широколистни плевели 100м2 с плитко инкорпориране ––––––
след сеитба отнася се за по - големи площи Дуал голд 960ЕК 120мл/дка 12мл/10л вода за  
    100м2    
       
След поникване Предпазно пръскане  Правилен водно-въздушен режим Рутмост - 100мл/дка
височина на разсада срещу сечене на разсада   10мл/10л вода листно или
3-4см   Корсейт 60 ВГ -0.02-0.03% 3гр/10л вода 10мл/5л вода поливане
    Ридомил Голд Р 0.5%/50г/10л вода за по-силна коренова система
       
При развити растения срещу сечене на разсада Поливане на засегнатите части с 3% разтвор от Грийн Гард
5-6см височина /при поява/ син камък и пръскане на здравите растения 15мл/10л вода
      за повишаване на имунитета
    Фунгуран 50 ВП - 0.150%/15гр/10л. вода на растенията
       
Преди разсаждане плевели в т.ч. балур семе и Дуал Голд 960 ЕК 120мл/дка/12мл/10л вода за ––––
  някои широколистни плевели 100м2  
       
След разсаждане охлюви, попово прасе Агриметал-300гр./дка разхвърля се след дъжд по  Рутмост - 100мл/дка
  при опасност или нападение няколко зрънца на  15-20см от  растенията 10мл/10л вода листно или
    или примамка сварена цареивца поръсена с олио 10мл/5л вода поливане
    Актелик 50 СК или Кораген 20 СК за по-добро вкорен. и прихв.
       
15-20 дни след  листни въшки Десижън -0,05% 5мл/10л вода к.с 3 дни Алга 900
разсаждане цикади Моспилан 20СГ-0.025%/3г/10л вода/к.с.3 дни 50мл/дка
  /преносители на вирусни  Клоузър 120СК /2мл-10л вода/к.с. 1 ден 5мл/10л вода
  болести/ Скор 250ЕК/5мл/10л вода, щ.к.7 дни за оптимална реализация на
  кафяви листни петна Дифкор 0-05%/5мл/10л вода/к.с.7 дни генетичния потенциал
       
       
Бутонизация и  мана  Фунгуран 0Н 50ВП-0.15%/15гр-10л вода/кс 14 д. Алга Бор Про
начало на цъфтеж кафяви листни петна Купроцин 35 ВП -0.200/20г/10л вода/к.с.3 д. 40мл/дка
  листни въшки Проксимо 0.080% 8мл/10л вода, кс3 д 5мл/10л вода
  белокрилка Нисоран 10ВП -0.07%- 5мл/10 вода, кс 3д за повече и по- здрави цветове,
  акари Кораген 20СК-0.020/2мл/10л вода/,кс 1д. за по добро плододаване
    Селект 240 ЕК-40мл/дка/  
       
При заплевеляване житни плевели 3-5 лист Торнадо 5 ЕК- 200мл/дка  
       
Формиране и мана Зоксис 70мл/дка кс 3 дни Нутриалгафид
зазравяне на  брашнеста мана Куадрис 25 СК 0 ,075% /8мл-10 л вода/ к.с 3 дни 100мл/дка
 плодовете молци Проксанил СК  0.250%-25мл/10л вода, к.с.3дни 10мл/10 вода
  нощенки Алтакор 35 ВГ 0.012%/1.2г/10л вода/к.с. 3д за повече и по-качествени
      плодове
Следващите грижи за доматите са: Редовно култучене и  Преди появата картофена мана/предпазно/ и  Амика
връзване, при възможност окопаване и поливка. В зави- преди бертитба, да се използват: 120-200мл/дка
симост от агрометорологичните условия-влажно и хлад- Фунгуран 0Н 50ВП - 0,150% /15г/10л вода/к.с.14 д. Подобрява твърдостта и
но време за борба с болестите главно картофена мана- Ридомил Голд ВГ-0.500%/50г/10л вода/ к.с.3 дни по-добра възможност за
третиране с фунгициди/редуване на контактно със сис- Десижън 0.050/5мл-10лвода/к.с.3дни транспорт на плодовете
темно действащи ПРЗ/   Ранман топ -0,050%/5мл/10л вода/к.с.7дни  
При беритба да се използавт такива с къс карантинен  След поява на болестта и започване на беритбата  
срок, като Куадрис, Зоксис    
Следи се също за нападение от доматен миниращ Куадрис 25 СК 0 ,075% /8мл-10 л вода/ к.с 3 дни  
молец и нощенки и в зависимост от плътността от  Проксанил СК  0.250%-25мл/10л вода, к.с.3дни  
нападения се води борба с тях Корсейт 60ВГ-0.030%/3г/10л вода/к.с.3 дни  
Забележка:1. При промишленото производство на домти на открито и при оранжерийни условия, специално внимение и грижи трябва да се
полагат за опазването на доматените растения  и плодовата реколта от доматения миниращ молец и белокрилка. За целта, при първа 
поява на тези неприятели да се използват Алтакор 0,008-0,012%, к.с. 3 дни  
Кораген 250СКК-0,014-0,020%, к.с. 1ден.    
2. Органичните и органоминерални Торове може да се прилагат и с капковото напояване, там където има изградени съоръжения за тази цел.
Дозите за приложение са както следва Алга900-150-200гр/дка; Грийн Гард 300-500мл/дка, Рутмост200-300мл/дка,
Нутриалгафид 400-500 мл/дка, Амика 300-400мл/дка    
3 Операции, като култучене, връзване, окопаване, бертиба и др. никога да не се извършват при наличие на роса и мокри растения, къй като 
се пренасят вирусите и плазмени болести.    
Сподели