You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Приложение на ГРИЙН ГАРД в оранжерийни условия 2017 г.

Продукт: ГРИЙН ГАРД – предоставен от Агро Био Трейдинг ООД

Култури: Домати и краставици

Приложение: 0.2% разтвор

Брой на третиранията: 5

Интервал на третирате: 14 дни

Визуална оценка за резултатите от третиране с ГРИЙН ГАРД:

1.Укрепва общото физиологично състояние на културите.

2.Подпомага усвояването на хранителните вещества.

3.Подтиска развитието на болестите.

4.Удължава вегетационният период на културите.

5.Подобрява качеството на продукцията и увеличаването на добива.

6.Добра смесимост с ПРЗ

За да се определят параметрите на това въздействие на продукта е необходимо да се проведе конкретен опит по определена  схема,която да включва контроли и прецизни измервания.В тази насока би могло да се проведът и биохимични изследвания за действието на продукта в съответни  специелизирани лаборатории.

Др.Димчо Савов

София

Препарати

Сподели