You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Върху намножаването на листните въшки по житните (овесената листна въшка) влияе положително повишеното съдържание на азот в растенията (едностранчиво азотно торене). Валежите ограничават масовото намножаване на въшките, особено когато съвпадат с началото на миграцията. Числеността на вида варира в зависимост от продължителността на фенофазите на развитие на хранителните растения и от предшественика. Тя нараства след черна угар, грах и бобови треви. Овесена листна въшка – Sitobion avenae L. е най-често срещаният вид от листните въшки по житните култури у нас. През отделни години се намножава масово и нанася значителни щети на зърнопроизводството. Вреди по пшеницата, овеса, ечемика, ръжта, просото, ориза, царевицата и дивите житни треви.

Препарати

Сподели