You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Картофената мана по доматите е силно вредоносна болест, която се развива както при оранжерийно, така и при полско производство на културата. Първоначалните признаци се развиват по най - долните листа лежащи или допиращи се до почвената повърхност като воднисти, разрастващи се петна, които често са съсредоточени в периферията и във върха по протежение на жилките. При условия на висока влажност от долната им страна и особено на границата със здравата тъкан се образува светъл спорообразуващ налеп. Петната много бързо прегарят и изсъхват. При благоприятни условия болестта се развива интензивно и за кратко време е в състояние да обхване и листата от връхните етажи.

Сподели