You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Плевелите намаляват силно добивите от картофите — средно с 45%. И при тази култура те са основно препятствие за комплексната механизация. Посевите на картофите са заплевелени най - силно обикновено непосредствено след поникването им, тъй като то протича дълго време, а тогава е опасно да се извършва обработка на почвата. Ранното заплевеляване намалява най - силно добивите, а късното препятства механизираното прибиране на реколтата и затруднява предсеитбената обработка за следващата култура.

Препарати

Сподели