You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Грижи за овошките през зимата

agrobio-trading-main-img

Зимното пръскане - първа стъпка към здрави дръвчета

 Грижите за добра реколта започват преди събуждане на овошките През зимния покой на дръвчетата, жизнените им сокове намаляват или изцяло спират движението си. В резултат на това, много от вредителите и болестотворните организми, които се хранят именно чрез тях, също преминават в летаргия. Точно това е и най-доброто време за борба с тези организми. През периода на зимен сън дърветата нямат листна маса, в която насекомите да се крият. Затова те са много по-уязвими и усилията да се преборим с тях дават по-добри резултати. Същото се отнася и за повечето болестотворни организми. Затова зимното пръскане е един от най-ефикасните методи за успешна борба с вредителите.

ОТ ЗАЩИТА СЕ НУЖДАЯТ ВСИЧКИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ Всички овощни култури – семкови и костилкови се нападат от голям брой болести и неприятели. Това обуславя необходимостта от комплексни растителнозащитни мерки както при едните, така и при другите. Зимното пръскане е основна част от тези мерки. НЕПРИЯТЕЛИ В края на зимата постепенно напускат зимните си убежища и започват развитието си зимуващите стадии на насекомите и акарите. Това е и моментът, в който те са най-уязвими към пестицидите. Най-важни от тях са калифорнийската и сливовата щитоносна въшка, кръгломиниращият молец, бълхите, листните въшки, червения овощен акар и др.

БОЛЕСТИ От болестите, срещу които е насочено зимното пръскане, най-важни са огненият пригор по семковите видове, къдравостта по прасковата, сачмянката по костилковите, кафявото гниене, бактериалното изсъхване и др.

ПОДХОДЯЩИЯТ МОМЕНТ Времето, за зимно пръскане е лесно за определяне - просто дръвчетата трябва да са в покой. Вероятно сте направили ранното зимно пръскане след листопада на дръвчетата преди началото на зимата, което също е много важно. Но в случая говорим за късното зимното пръскане, което трябва да се направи в края на зимата, след преминаване на студовете. Този период обикновено настъпва от средата на февруари до към средата на март, непосредствено преди набъбване на пъпките.

СРЕДСТВА ЗА ЗИМНО ПРЪСКАНЕ Сред най-разпространените средства за зимно пръскане срещу болестите са варта, съчетана с медни или серни средства (меден сулфат и множество сапунени разтвори на базата на калиева сол). Срещу неприятелите се използват парафинови масла (акарзин), които действат убийствено на насекомите чрез асфикция (задушаване). В края на зимата е наложително да се приложат две различни зимни пръскания – едното срущу болести, а другото срещу вредители.

АКТУАЛНИ ВСЕ ОЩЕ СА МЕДНИТЕ ФУНГИЦИДИ За зимно пръскане срещу болестите най-ефикасни са медните средства - бордолезов разтвор, Шампион ВП или Фунгуран ОН 50 ВП. Бордолезовият разтвор се използва в концентрация 1,5 на сто. Приготвя се от син камък (меден сулфат) и гасена вар. За 100 литра 1,5 процентов бордолезов разтвор са необходими 1,5 кг син камък и 2,2 кг гасена вар. Шампион ВП се използва в концентрация 0,3 на сто, Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15 на сто.

СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИТЕ – АКАРЗИН Зимното пръскане срещу зимуващите стадии на неприятелите - насекоми и акари се провежда с инсектиоакарицида акарзин в концентрация 3 процента или 300 мл за 10 литра вода

Източник: Национална служба за съвети в земеделието

Сподели