You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Грижа за овощните растения през есента

agrobio-trading-main-img

Грижа за овощните растения през есента

За добра следваща реколта, при трайните насаждения, от особена важност са грижите, които ще бъдат положени за тях през есенно -зимния период.
Наред с традиционните практики, като събиране и изгаряне на падналите листа, плодове, счупени клони, плевелна растителност е необходимо в зависимост от общото състояние на дърветата, натоварването им с плодова реколта през текущата година, да се извърши торене с комбинирани торове от типа на РК или NPK по 0,5-0,6 кг натура на дърво, в съчетание с леко прекопаване /да се пази кореновата система от нараняване/ в радиус на 1,5-2м.
За определено по-добри производствени резултати през следващите години освен традиционните комбинирани торове, използвани досега, ние предлагаме и нови технологични решения, чрез използването на органичен тор Дрийм Сойл /Алга Сойл/. - 100% естествен тор от водорасли, който съдържа освен основните хранителни елементи и висок процент органични вещества. Подобрява почвената структура, киселинността, аерацията, водозадържащите свойства и др. показатели на почвата.
Дрийм Сойл се прилага самостоятелно - 20-70 кг/дка или в комбинация с минерални торове 1:3.

Успехът Ви е гарантиран!

От растително-защитните грижи веднага след листопада, при подходящи метеорологични условия /безветрие и температура над 5 оС/ всички насаждения от праскови задължително трябва да се третират с медни препарати за борба с къдравостта.
На Вашето внимание ние препоръчваме това пръскане да се извърши с Фунгуран ОН 50 ВП – 0,300% 30гр/10л вода/  като дърветата се „окъпват“ добре.

Сподели