You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Брашнестата мана по доматите се развива силно както при оранжерийни условия, така и при доматите за късно полско производство. У нас по доматите се развиват два типа брашнести мани. При първият тип се нападат листата, върху които се развиват неясно ограничени жълтеникави петна, покрити само от долната страна с нежен белезникав брашнест налеп. Нападнатите тъкани прегарят и некротират, а листата окапват. При втория тип брашнеста мана болестта се развива обикновено върху двете страни на листната повърхност, по листните дръжки и стъблата, върху които се формира рехав брашнест налеп. Напетнените тъкани стават ръждивокафяви и скоро некротират. При висока степен на нападение загиват целите растения.

Сподели