You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Брашнеста мана | Лозя

Брашнестата мана по лозата е широко разпространена във всички райони на България. Тя напада всички зелени части на лозовото растение. Обикновено от горната страна на листа се образуват жълтеникави петна със сиво-бял, нежен налеп, от който тъканите некротират. Нападнатите от оидиума листа се деформират, прегарят, но не опадват. По зелените леторасли се появяват петна, покрити с налеп, а при узряването им петната стават кафяви до кафявовиолетови. Атакуваните от оидиума леторасли не узряват добре и лесно измръзват през зимата дори при 10 С. Зърната на оформилите се гроздове се атакуват до узряването им. Обикновено зърната се атакуват така, че и семките им се показват. Този признак представлява най-характерният белег на оидиума. При по-късно заразяване на зърната на гроздето с оидиум те не се напукват, но върху тях се развива паяжиновиден налеп с лъчиста структура. От тези повреди вторично проникват причинителите на т. нар. сиво гниене, меко гниене или мокро гниене.

Причинителят на оидиума е гъба, която зимува като удебелен мицел между кожестите люспи на пъпките. През пролетта, когато започнат растежът и развитието на лозата (над +12?С), започва и първичното заразяване от презимувалия мицел на всички зелени органи на лозата. Трябва добре да се помни, че борбата с оидиума може да бъде успешна, само ако се започне превантивно навременно.

Първото третиране се провежда задължително при дължина на летораслите 10-12 см.

Класическото средство за елиминиране на оидиума по лозата е използването на сяра, като се смесва с фунгициди (най-често медсъдържащи) за едновременна борба и с маната. Когато борбата с оидиума се води със сяра, второто третиране се прави 10-14 дни преди цъфтежа, а ако той е продължителен, лозата се третира и по време на масовия цъфтеж.

Когато се използват контактни фунгициди, интервалът между пръсканията е 7 дни, а когато се работи с препарати със системно действие, може да се пръска през 14 дни.

Сподели