АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Home Вие сте: Home Полезно Иновативни предложения от биостимулатори, орг. гран. тор и превенция

ПолезноРазработили сме близки стратегически партньорства с други компании

forumДискусионен форум

http://forum.agrobiotrading.com/

Иновативни предложения от биостимулатори, орг. гран. тор и превенция Печат Е-мейл
Полезно

Съвети и иновативни решения от Агро Био Трейдинг ООД

1234

 Фиг. 1

Още през 2008 г, нашата компания започна предлагането на продуктите на Leili Marine Bioindustry Inc. на Българския селскостопански пазар. От тогава започна приложението на продуктите предназначени за биостимулация, листно подхранване, превенция, основно торене с биологична гранулирана тор за основно торене и третиране на семена с екстракт от водорасли,  включени в нашето портфолио. Всички те са приети добре от клиентите. Настоящата статия отразява стремежът на Агро био Трейдинг, да предложи на селскостопанските производители системи от цялостни решения за техните култури.

Известно е , че по време на своето развитие култивираните растения са изложени на различни нежелани фактори, които влияят на количеството и качеството на реколтата. Крайъгълен камък за преодоляването на тези отрицателни въздействия е балансирано торене на почвите, храненето на културите, опазването им от вредители, болести и плевели и възможните стресови фактори/ суша студ и преовлажняване/ и не на последно място стои регулиране състоянието на културите в правилна посока по време на вегетация, чрез бързо действащи рподукти, каквито са новата генерация органични и органо-минерални листни торове - биостимуланти.

Целта на Агро Био Терйдинг е да даде подробни указания, за повишаване ефективността на основните компоненти участващи в първичното селскостопанско производство (земя, торове, семена, растителна защита и др) и след това да помогне на производителите, чрез допълнителни иновативни решения да постигнат по-висока, по-стабилна и печеливша култура по начин, който не уврежда околната среда.

В това отношение нашето портфолио включва пет категории продукти, чрез които можем да предложим решения при отглеждане на  различните култури, така, че да постигаме по-голяма икономичност и рентабилност на производството им. Нашите продуктови категории включват

1. Биостимулиране,

2. Продукти за листно подхранване

3. Продукти за опазване от болестите,

4. Органична гранулиран тор

5. Третиране  на семена

(фиг. 1).

1. Биостимулатори

В тази категория, която е маркирана в оранжево ние включваме продукти на основата на морски водорасли (Алга600 Alga, Нутриалгафиид, Биофалга, Рутмост  Алгрийн), аминокиселини, които стимулират растежа на растенията с помощта на съдържащите се в тях естествени  хормони (PGR ензими). Продуктите са произведени чрез патентован процес на  ензимна хидролиза от диворастящи водорасли и съдържат натурални растителни хормони като ауксини, цитокинини, гиберелини и други биологично активни вещества, които осигуряват надеждна защита и анти-стрес защита. Също така тяхното прилагане е и екологично, тъй като те са произведени от възобновяеми източници.

* Гиберелините  активират и ускоряват кълняемоста,

* Ауксините в комбинация с фосфор насърчават растежа на корените така се поддържа по-бързо и по-равномерно покълване.

* Цитокинини насърчаване братенето, те осигурява лесно достъпни хранителни вещества в началото на растежа.

* Повишават устойчивостта на суша, студ и преовлажняване.

* Подпомагат доброто презимуване

2. Продукти за листно подхранване

Тази категория е представена от продукти, които съдържат хранителни вещества свързани в хелатна или органична форма, която гарантира висока степен на усвояемост и полезност за растението. В сравнение с други форми на хранителни вещества тези са в пъти по-приемливи и ефективно използваеми от растенията. Тази категория продукти включва Про Бор (Органично свързан бор), Про Цинк (Хелатиран цинк), Амика, Калций-Бор и Лейли 2000 (микроелементи в хелатна форма). Те са отбелязана със зелено, което символизира грижата за околната среда.

3. Профилактика – (Опазване от болести)

Основното предназначение на продуктите от тази категория (Софтгард ++) е да осигури защита на растенията, за да бъдат по- устойчиви по отношение на тяхната чувствителност и зараза от различни патогени. Активната им съставка е  хитозан-олигозахарид, който спомага за предпазването от гъбни, бактериални и вирусни заболявания. Голямото предимство на Софгард++, е че патогенът не може да създаде резистентност към активното вещество, което също така въздейства върху растежа на корените и ускорява регенерацията на рани след механично, или химическо увреждане. Комбинирането на тези продукти с продукти за растителна защита увеличава тяхната усвояемост и ефективност. Продукти от тази категория са посочени в лилаво.

4. Органични гранулирани торове

От тази година ние навлизаме в царството на гранулирани торове, произведени от водорасли с високо съотношение на органична материя  - Алга Сойл. Предимството от прилагането на органичен гранулиран тор – Алга Сойл е, че това води до  увеличаване на наличността на хранителни вещества в почвените слоеве, подобряване на нейното плодородие и физико-механични характеристики (текстура, структура, воден и въздушен режим, микробиална дейност и др). Тази категория е отбелязана с  кафяв цвят, символизиращ земята.

5. Третиране на семена за посев

Заедно с продуктите за растителна защита, употребявани като обеззаразители, най-вече за борба срещу редица гъбни и някои бактериални болести, през последните години с успех се използват и някои продукти от групата на  биостимулаторите (Нутри-алгафиид, Алга 600), и от групата за профилактика на болестите (Софтгард++). С употребата на биостимулатор е важно да се разбере, че така растенията се стимулират и се подпомага растежа им при всякакви климатични условия с помощта на предоставените им на готово и в лесно усвоима форма растителни хормони, като ауксини, гиберелини и цитокинини, както и микро и макро елементи, които са в основата на всяко растение. Комбинацията от биостимулант  и Софт Гард++ принадлежи към една от най-икономичните и най-печелившите приложения в интензификацията на земеделието и увеличават значително добивите при третиране на семена при отделните култури – зърнено житни, технически култури, зеленчуци и други.

За повече информация, свържете се с Вашия търговски представител, или посетете уеб сайта на www.agrobiotrading.com

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола