АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ

АБТ е водещ дистрибутор на продукти за растителна защита. Ние предлагаме широка гама препарати, която да задоволява изцяло нуждите на производителите на селскостопански култури у нас.

Подхранване на Пипер Печат Е-мейл
Зеленчуци

Природосъобразно торене при отглеждането на пипер

 

Поради високото съдържание на витамини и особено витамин С, пиперът, за чиято родина се смята Южна Америка, днес представлява една от най-важните култури по нашите географски ширини.

За постигането на високо качество и добри добиви на червен пипер ние ще се съсредоточим върху избора на подходящи торове за културата, с оглед хранителните вещества, от които тя се нуждае, и технологията на тяхното приложение.

Отглеждане и торене на пипера

Отглеждането на пипера изисква качествена есенна и пролетна подготовка на площите, предназначени за реколтирането й. Подготовката на почвата започва веднага след прибиране на реколтата от предшественика. Задължително се почиства площта от растителни остатъци и се прави агрохимически анализ за усвояване на наличната торо-запасеност  и рН на почвата. При наличие на оборски тор, същият се разхвърля равномерно и се заорава на дълбочина от 20-25 см. в зависимост от типа на почвата. При липса на оборски тор, което е много по-често, при есенната оран се внасят 2/3 от определената торова норма от Р и К.  Дълбока оран през пролетта не се препоръчва да се извършва. За поддържане на площите чисти от плевели се извършват 1-2 дискувания, или приложение на тотален системен листен хербицид Валсаглиф (360г/л Глифозат) в доза 200-600 мл/дка,  при поникнали едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Най-малко 14 дни преди разсaждане се внасят останалата 1/3 част от торовата норма от Р и К и ½ от азотните торове.

 

Хранене и торене на пипера

 

За да се постигнат високи добиви и качество, трябва да осигурим необходимите хранителни елементи и напояване още от засаждането, в т.ч. органо-минерален тор,  който помага за предпазването на младите растения от повреди на ниски температури през пролетта. Възможен такъв тор е

Алгасойл 2-2-2

Торенето трябва да се осъществява, като се вземат под внимание запасите от хранителни вещества в почвата и да се достигне до събирането на 2,7 кг N,  0,4 кг Р , 3кг К,  2,3 кг Са и 0,3 кг Mg за 1 тон добив и биомаса на хектар. По време на вегетацията е уместно да се прилагат органо-минерални торове, които  повишават добивите и устойчивостта на пипера от болести.

 

Производство на разсада

В началните фази от своето развитие младите растения, макар и с малка вегетативна маса, се нуждаят от относително високи дози N, P и микроелементи. Нивото на N в развитието на разсада е от решаващо значение, но прекомерно високото азотно торене може да причини непоправими поражения. Те се изразяват в прекомерен растеж, изнежване и забавяне на цъфтежа. Културата става по-податлива на заболявания и с намалена студоустойчивост. Съотношението на N/K трябва да бъде 1/1,5. Много важно е разсадът, предназначен за производство на червен пипер, да развие силна коренова система, което му позволява по-лесно да преодолее стресовите фактори / засушаване, високи и ниски температури/ и заболявания. Гарантира се по-бързото прихващане след разсаждане.

Увеличаване растежа на кореновата система и особено власинките се осигурява с третиране на пипера с Рутмост за листно приложение  в доза 0,1 л/дка в интервал 7-10 дни. При напояване препоръчителната доза е 100мл/100 л вода. Торът се прилага при напояване на пипера, а при достатъчно развита листна маса да се прилага и чрез пръскане. В комбинация с Рутмост е уместно да се прилага Софтгард++, който съдържа естествено активна съставка хитозан олигозахарид, която предпазва от заболявания, като индуцира образуването на фитоалексини – собствени антибиотици, подобрява вкореняването и деленето на растителните клетки.

Грижи след засаждането

Интензивното корено-образуване и растеж постепенно води до увеличаване на необходимостта от хранителни вещества. Растенията непрекъснато се нуждаят от постъпления на микро и макро-елементи. Съотношението е K: N=2:1. Важно е и добавянето на Са, тъй като липсата на този елемент води до загниване на плодовете/чушките/ - върхово гниене, като тези щети са най-големи по първите плодове. Важно е да се създаде баланс между вегетативните и генеративните процеси /растеж, листообразуване,  цъфтеж,  плодообразуване/. Постепенно азотът може да се увеличава и съотношението на K: N да стане 1,7:1.

След разсаждането, за да се регенерира кореновата система и ускори нейният растеж, препоръчваме едно третиране чрез листно приложение с Рутмост в доза 0,1 л/дка, или Нутри-алгафид 0,1 л/дка. След започване на пълна вегетация, пиперът да се третира чрез листно приложение в комбинация Алга 600  в доза 50гр/дка + Амика  в доза 150 мл/дка + Пробор  в доза 70 мл/дка за ускоряване на цъфтежа и увеличаване плододаването.  В активен растеж за повишаване имунитета на растенията да се използва Софтгард++  в доза за листно приложение 0,1 мл/дка, който има синергичен ефект на растителна основа - морски водорасли, което осигурява допълнителна устойчивост срещу болести и неприятели и ускорява усвояването на азота от растенията.  

Период на растеж на плодовете

През периода на плододаването е много важно да се поддържат високи нива на хранителните вещества, но при съблюдаване на определени съотношения NPK  - 1: 0,5: 1,5-1,7 съотношението  N / P трябва да се променя в зависимост от състоянието на растенията и факторите на околната среда. Известно е, че N е най-важен за активната вегетация и предотвратяване на стареенето на листата. По време на плододаването е необходимо да се поддържа такъв хранителен и воден режим, който да осигурява висока производителност на листна маса.

Най-подходящите продукти, които препоръчваме за прилагане на този етап, са Алга 600 за листно приложение в доза 50 гр/дка, или Ка-Бор за листно приложение в доза 50 мл/дка, с което се подобрява качеството, вкуса, равномерността на наедряването, зреенето и добива от пипер.

 
Нашите партньори: logo-zapi-spa
logo_belchim 1 logo-leili
Powered by IT Business Solutions Top
Потребителско име
@agrobiotrading.com
Парола